Flera olika valutor tillgängliga: £, € ,$ ,c$ , a$, Kr

100% BONUS UPP TILL


2 000 kr


+25 GRATIS SPINS

Gäller endast nya spelare / Klickat ja krävs. Omsättning dras först från riktigt saldo. 50x omsättning på insättningsbonusen eller andra vinster genererade från Free Spins. Omsättningskrav kan variera mellan spel. Omsättning är endast baserat på bonusspel, omsättningen beräknas med start då riktiga pengar används. Bonusen är giltlig i 30 dagar / Free Spins är giltlig i sju dagar. Maximum konvertering: 5 gånger bonussumman eller från Free Spins: $/£/€ 20 eller 200 kr. Fullständiga villkor gäller.

Gå med idag

Ditt speläventyr börjar här

Gör en insättning

Upp till 2 000 kr bonus + 25 freespins

Spela nu!

Spelautomater, Jackpottar, Live, Roulette, bordsspel…

Villkor

I. Allmänt

 1. Webbplatsen drivs av ProgressPlay Ltd ("Bolaget"), med registrerad adress Level 3 (suite no. 1258), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkara, Malta. Bolaget driver onlinespel i enlighet med en klass 1 på klass 4-licens utgiven i Malta av Maltas spelmyndighet med licensnummer MGA/CL1/857/2012 som utfärdades den 16 april 2013, [licensnummer MGA/CL1/957/2014] som utfärdades den 19 april 2014 och licensnummer MGA/CL1/1141/2015 som utfärdades den 16 december 2015 och är licensierat och reglerat av Brittiska spelkommisionen, licensnummer 000-039335-R-319313-009.
 2. Dessa villkor ("Villkor") reglerar din ("Du", "Din" eller "Spelare") användning av speltjänster via webb och mobil som tillhandahålls till dig av Bolaget ("Bolagets tjänster"). Dessa regler skall läsas noggrant av dig i sin helhet innan du använder Bolagets tjänster eller produkter. Observera att dessa villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Bolaget.
 3. Dessa villkor innehåller följande delar och genom att godkänna dessa villkor bekräftar du att du godkänner och samtycker till dessa policyer:
  1. Integritetspolicy – Klicka här
  2. Uttagspolicy – Klicka här
  3. Bonuspolicy – Klicka här

II. Definitioner

 1. I dessa villkor har följande ord och fraser (om inte annat framgår av sammanhanget) de betydelser som anges bredvid dem:
  .
  • "£/$/€/kr" – avser den valuta med vilken du registrerade ditt konto.
  • "Konto" avser ett personligt konto som öppnats av en person, enbart för att möjliggöra att denna person kan spela spel på webbplatsen.
  • "Spel" avser alla spel som görs tillgängliga på webbplatsen.
  • "Olagliga handlingar" avser olagliga, bedrägliga eller andra otillbörliga aktiviteter (inklusive men inte begränsat till, (i) samverkan mellan spelare, (ii) användning av enheter och programvara, såsom robotar, (iii) försäljning, överföring och/eller att förvärva konton från andra spelare, (iv) överföring av pengar mellan spelarnas konton), liksom att bryta sig in på webbplatsen eller försöker att göra detsamma.
  • "Områden med restriktioner" avser följande länder: Belgien, Belize, Brittiska Jungfruöarna, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Danmark, Frankrike, Grekland, Ungern, Israel, Italien, Litauen, Luxemburg, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovenien, Spanien, Turkiet och USA och andra länder som blockerats av Bolaget på eget gottfinnande. Denna lista kan emellanåt ändras av Bolaget, efter eget gottfinnande. 
  • "Tjänster" avser Bolagets spel och andra tjänster och aktiviteter som erbjuds på webbplatsen.
  • "Webbplats" avser alla webbplatser och/eller mobila webbplatser och/eller mobilapplikationer som ägs, drivs eller hanteras av Bolaget.
  • "Vi", "Vår" eller "Oss" avser Bolaget, och/eller alla dotterbolag, anställda, chefer, tjänstemän, agenter, leverantörer, konsulter och entreprenörer.

III. Efterlevnad av villkoren och den bindande verkan därav

 1. Genom att använda webbplatsen eller registrera dig på webbplatsen eller genom att delta i en av tjänsterna samtycker du utan förbehåll till att vara bunden av och att agera i enlighet med villkoren, allt eftersom de uppdateras med tiden.
 2. Bolaget förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst, i sitt absoluta och exklusiva gottfinnande. Du kommer att underrättas om eventuella ändringar av de allmänna villkoren innan förändringarna träder i kraft. Underlåtenhet att bekräfta en sådan förändring kommer att hindra dig från att fortsätta att använda tjänsterna. Om du inte vill vara bunden av sådana ändringar måste du sluta använda webbplatsen och tjänsterna. Om du vill sluta använda webbplatsen och tjänsterna efter ändringen av Villkoren kan du ta ut alla tillgängliga pengar och stänga ditt konto i enlighet med dessa villkor.
 3. Dessa villkor ersätter alla tidigare avtal mellan parterna i förhållande till sina betydelser och utgör det fullständiga och hela avtalet mellan dig och Bolaget. Du bekräftar att du genom att godkänna dessa villkor inte har förlitat dig på någon representation med undantag för någon uttrycklig representation som gjorts av Bolaget i dessa villkor.

IV. Vem har rätt att delta

 1. Du får endast använda tjänsterna om du uppfyller allt följande:
  1. Du är minst arton (18) år eller myndig i enlighet med lagarna i det land där du är bosatt (beroende på vilket som är högre); i det här avseendet vill Bolaget göra dig uppmärksam på det faktum att minderåriga som spelar är ett brott;
  2. Du är ägare av en giltig betalningsmetod (eller ägaren av en giltig betalningsmetod har gett dig tillstånd att använda den giltiga betalningsmetoden); och
  3. Du bryter inte mot någon lag eller förordning genom att använda tjänsterna. Du är införstådd med att du som bor eller uppehåller dig i en jurisdiktion som förbjuder användning av tjänsterna som erbjuds på webbplatsen (inklusive utan begränsning till något av områdena med restriktioner) inte får delta i den förbjudna verksamheten.
 2. Tjänsterna är endast avsedda för användare som inte är förbjudna enligt lagarna i alla tillämpliga jurisdiktioner från spel på internet och/eller mobila enheter. Bolaget har inte för avsikt att göra det möjligt för dig att bryta mot gällande lag. Du bekräftar, garanterar och accepterar att se till att din användning av webbplatsen och/eller tjänsterna följer alla gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Erbjudandet eller tillgängligheten av tjänsterna skall inte anses eller tolkas som ett erbjudande eller en inbjudan till att använda tjänsterna, om du bor på en plats där sådan användning för närvarande är förbjuden enligt lag (inklusive men inte begränsat till områdena med restriktioner), eller där Bolaget, efter eget gottfinnande, väljer att inte erbjuda tjänster. Du är ensam ansvarig för att avgöra om din användning av webbplatsen och/eller tjänsterna är laglig på den plats där du bor och/eller använder webbplatsen och/eller tjänsterna. Vi gör inga utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, angående lagligheten av tjänsterna och/eller webbplatsen och/eller av någon persons deltagande i tjänsterna genom denna webbplats, och skall inte hållas ansvariga för olaglig användning av webbplatsen av dig. Det är ditt ansvar att se till att du uppfyller alla lagar som gäller för dig innan du registrerar dig eller deltar i någon av tjänsterna genom denna webbplats. Du bör konsultera med juridiskt biträde i tillämplig jurisdiktion om lagligheten av din användning av webbplatsen och/eller tjänsterna.
 3. Tills att vi har kontrollerat din ålder kommer du inte tillåtas att ta ut eventuella vinster från ditt konto. Om du har satt in pengar med någon typ av betalningsmetod annan än ett kreditkort, och såvida vi inte har konstaterat att en tredje part på ett tillfredsställande sätt har genomfört ålderskontroll, och du inte på ett tillfredsställande sätt har verifierat din ålder inom 72 timmar från att du försökt registrera och öppna ett konto och sätta in pengar med webbplatsen, kommer (i) ditt konto frysas och (ii) inget ytterligare spelande kommer att tillåtas via ditt konto tills ålderskontroll har slutförts. Bolaget förbehåller sig dessutom rätten att när som helst begära bevis på ålder från dig. Om tillfredsställande bevis på ålder inte tillhandahålls inom 72 timmar efter att vi begärt sådant bevis, kommer ovan nämnda konsekvenser att gälla, mutatis mutandis. Om det visar sig att du är under 18 år, eller under den lagliga åldern som bestäms av lagarna i det land där du bor (beroende på vilket som är högre), stänger Bolaget ditt konto och återbetalar eventuella pengar som betalats för användningen av tjänsterna. Vinster betalas dock inte ut och kommer att beslagtas.
 4. Bolagets anställda, chefer och tjänstemän samt deras familjer, filialer eller dotterbolag, och alla andra personer som är anslutna, direkt eller indirekt, till datasystem eller säkerhetssystem som används av Bolaget, samt alla personer inblandade i driften och inrättandet av denna webbplats, inklusive men inte begränsat till reklam-, marknadsförings- och logistikföretag, försäkringsbolag och juridiska rådgivare, webbansvariga och webbleverantörer och familjemedlemmar till dessa, har inte rätt att delta i någon av tjänsterna. För tydlighetens skull klargörs det att varje person som inte har rätt att delta enligt ovan – samt alla andra som ersätter en sådan utesluten person – inte heller är berättigad till någon av de priser som erbjuds eller hänvisas till av webbplatsen, och Bolaget förbehåller sig rätten att stänga deras konton och beslagta eventuella pengar på dessa konton.

V. Kontoregistrering

 1. Alla som är intresserade av att delta i tjänsterna är skyldiga att registrera och öppna ett konto på webbplatsen.
 2. Vid den första delen av registreringsprocessen måste du fylla i alla obligatoriska fält i registreringsformuläret (som inkluderar en giltig legitimation, en adress och e-postadress eller personligt telefonnummer), samt välja ett användarnamn och lösenord ("Identifieringsuppgifter").
 3. Du är helt och ensamt ansvarig för att hålla dina identifieringsuppgifter hemliga och får inte överföra dem till någon annan. Du har det fulla ansvaret för otillåten användning av dina identifieringsuppgifter, och du bär ensam allt ansvar som härrör från obehörig användning av dina identifieringsuppgifter. Om du tappar bort, glömmer eller förlorar dina identifieringsuppgifter på ett sätt som inte orsakats av Bolaget, får Bolaget inte hållas ansvarigt för någon direkt eller indirekt förlust i samband med en sådan händelse.
 4. Den andra delen i registreringsprocessen för webbplatsen kommer att utföras av dig på den första dagen då du sätter in pengar på webbplatsen. Vid den andra delen måste du ange giltiga betalningsuppgifter, samt ytterligare personliga identifieringsuppgifter (identifieringsuppgifterna som definierats ovan och de ytterligare uppgifter som krävs vid den andra delen kommer kollektivt att hänvisas till som – "Spelarens uppgifter"). Spelarens uppgifter granskas som en del av en ytterligare "känn din kund"-process. Bolaget kommer att genomföra en ytterligare "känn din kund-process" vid särskilda omständigheter, inklusive men inte begränsat till, höga bedrägeripoäng, spelaren uppger misstänkta uppgifter, ett stort antal insättningar, olika IP-adresser används för att få tillgång till kontot, onormal spelaktivitet och din jurisdiktion.
 5. Du får bara ha ett konto på denna webbplats. Om du öppnar fler än ett konto kan Bolaget efter eget gottfinnande blockera eller stänga ett av eller alla dina konton; Bolaget kommer vid sådana fall beslagta vinsterna på kontona samt tillvarata och ogiltigförklara alla eventuella kontosaldon.
 6. Bolaget kan efter eget gottfinnande och utan att behöva ange några skäl vägra att öppna ett konto eller stänga ett befintligt konto. Dock kommer alla avtalsförpliktelser som redan gjorts att infrias.
 7. Du bekräftar härmed att registreringen av ditt konto, i samtliga delar, gjorts av dig personligen och inte av någon tredje part.
 8. Genom att öppna ett konto bekräftar, garanterar och förbinder du dig härmed (a) att uppgifterna som du skickar in under registreringsprocessen är korrekta och att du omedelbart kommer att uppdatera dem om de ändras, (b) att ditt konto endast är för personligt bruk och inte får användas av någon tredje part, (c) att alla pengar som du sätter in på kontot kan och kommer att användas av dig enbart för att spela spelen och/eller använda tjänsterna, (d) att Bolaget inte är ett finansinstitut och att eventuella pengar på kontot inte får samla länkade variabler och eller/ränta, (e) att du är vid dina sinnens fulla bruk och att du är kapabel att ta ansvar för dina egna handlingar, (f) att det är ditt ansvar att läsa och förstå spelregler och -förfaranden och att du är helt införstådd med dessa regler och förfaranden, (g) att du förstår att användningen av spelen innebär en risk att förlora pengarna som satsats i spelen, (h) att du kommer att samarbeta med Bolaget och tillhandahålla all begärd dokumentation på ett fullständigt och sanningsenligt sätt, (i) att du har kontrollerat och fastställt att din användning av tjänsterna inte bryter mot några lagar eller bestämmelser i någon jurisdiktion som gäller dig, (j) att du är ensam ansvarig för att registrera, betala och redovisa skatter och avgifter till relevant skattemyndighet eller annan myndighet som kan tas ut på grund av din användning av webbplatsen (inklusive men inte begränsat till betalning av vinster), (k) att du kommer att använda tjänsterna i god vilja gentemot Bolaget och andra som använder tjänsterna, (l) att du kommer att vara ensam ansvarig för alla dina förluster till följd av insatser och spelande på webbplatsen, (m) att Bolaget efter eget gottfinnande kan besluta om att öppna, underhålla och/eller avsluta ditt konto (under förutsättning att befintliga avtalsförpliktelser är hedrade) samt stänga ditt konto och beslagta, konfiskera, behålla och/eller hålla alla eller delar av pengarna som finns på ditt konto och återhämta och/eller förverka eventuella och alla vinster som utbetalats till dig eller som du har rätt till – där du har brutit mot någon bestämmelse i dessa villkor, (n) att du är ensam ansvarig för bevara sekretessen för dina spelaruppgifter (inklusive ditt användarnamn och lösenord som krävs för att gå in på ditt konto), och för alla åtgärder och transaktioner som vidtagits kopplat till ditt konto av någon som går in på ditt konto med dina spelaruppgifter och att alla sådana handlingar och transaktioner ska anses som handlingar och transaktioner gjorda av dig, (o) att du omedelbart underrättar Bolaget vid misstanke om obehörig användning av ditt konto, (p) att du inte får göra några återkrav och/eller neka eller upphäva några betalningar som görs av dig i samband med tjänsterna, och att du ska återbetala oss för eventuell förlust eller skada som vi ådrar oss som ett resultat av sådana handlingar, och under alla omständigheter ska du omedelbart betala alla dina skulder till oss, och (q) du skall ersätta oss och hålla oss skadeslösa från och mot alla anspråk, skulder, skador, förluster, kostnader och utgifter, inklusive advokatkostnader, som uppstår ur eller i samband med eventuella brott mot dessa villkor av dig, och alla andra skulder till följd av din användning av webbplatsen eller obehörig användning av webbplatsen av någon tredje part som använder spelaruppgifterna.
 9. Du bekräftar, garanterar och försäkrar vidare att (a) du inte kommer att använda ditt konto, och inte kommer att tillåta någon tredje part att använda ditt konto för eventuella olagliga handlingar, (b) att Bolaget om du utför en olaglig handling har rätt att lämna ut alla dina kontouppgifter, spelaruppgifter och information till berörda myndigheter, och stänga av och/eller avsluta ditt konto och konfiskera alla eventuella pengar på kontot, (c) att alla pengar som du sätter in kontot inte är kopplade till någon olaglighet och i synnerhet inte kommer från någon olaglig aktivitet eller källa; (D) Du är ensam ansvarig för alla förluster, skulder och skador som uppkommit till följd av en olaglig handling som utförs av dig och du skall ersätta oss för sådana förluster, skador och skulder, (e) du har inte tidigare haft ett konto som stängts av eller avslutats av Bolaget, (f) informationen om betalningsmetod (t.ex. kreditkort) som du har tillhandahållit Bolaget angående till ditt konto är till betalningsmetoden som ägs av dig och i ditt namn (eller att ägaren av betalningsmetoden gett dig alla godkännanden som krävs för att använda den som betalningsmedel för att göra en satsning via webbplatsen, och du agerar inom ramarna för medgivandet) och att det inte är stulet eller rapporterat som förlorat, (g) vi har ingen skyldighet att validera det medgivande som lämnats till dig av ägaren av betalningsmetoden som du använder, och (h) du inte är och att du inte har meddelat Bolaget att du spelberoende.

VI. Kontoföring

 1. Det är olagligt att sätta in pengar på ditt konto som införskaffats på olagligt sätt och du kommer inte att göra sådana insättningar. Utan undantag från ovanstående bekräftar du härmed att Bolaget kommer att kontrollera alla transaktioner för att förhindra penningtvätt, och kommer att rapportera misstänkta transaktioner till berörda myndigheter.
 2. Följande insättningsmetoder finns tillgängliga för att sätta in pengar med Bolaget: Kreditkort, banköverföring, Neteller, betala via telefon, Paysafecard, Trustly, Skrill, Sofort, GiroPay, Euteller, WebMoney, Qiwi och Fast BankTransfer. Tillgänglighet för varje betalningsmetod beror på ditt registreringsland och vald valuta. Ditt konto kommer att krediteras med insättning efter att insättningen bekräftats av Bolaget och relevant betalningsmetod; tills bekräftelsen är mottagen kommer ditt konto inte att inkludera sådan insättning på kontots saldo. Bolaget ger inte kredit, eller deltar i att ordna, tillåta eller medvetet underlätta kreditgivning.
 3. Vi vill uppmärksamma dig om det  faktum att Bolaget har vissa insättningsgränser, efter eget gottfinnande och med förbehåll för olika granskningar och kontroller som utförs av Bolaget. Dessa kan variera över tid och i enlighet med olika egenskaper hos varje kund och insättning; exempelvis, betala med telefon från 10 till 30 GBP per dag, per webbplats, Paysafecard – från 10 £/$/€ eller 100 kr till 700 £/$/€ eller 7 000 kr per insättning per webbplats.
 4. Bolaget måste enligt sin licens utfärdad av den brittiska spelkommissionen informera dig om vad som händer med pengar som Bolaget innehar på kontot för dig, och i vilken utsträckning pengarna skyddas i händelse av konkurs Skydd av kundernas pengar. Bolaget ska förvara dina pengar på ett separat bankkonto för att hållas åtskilda från företagets egna konton i enlighet med Bolagets lagstadgade skyldigheter. Dessa pengar är inte skyddade i händelse av konkurs. Detta uppfyller spelkommissionens krav för åtskillnad av kundernas pengar på nivå: grundläggande segregation.
 5. När du begär att ta ut pengar, kommer pengarna överföras till betalningsmetoden/betalningsmetoderna och samma konto som du använde för att sätta in pengarna.
 6. Om du har en utestående insättning till Bolaget, förbehåller sig Bolaget rätten att fördröja uttaget tills alla insättningar mottagits och bekräftats av Bolaget.
 7. Bolaget tar inte ut några administrativa avgifter (med undantag för fall där en begäran om uttag görs efter att Bolaget upphör att erbjuda sina tjänster i vissa jurisdiktioner). Dock kan vissa banker och betalningssätt ta ut avgifter och/eller provisioner i samband med insättningar och uttag, och sådana avgifter och/eller provisioner är inte Bolagets ansvar.
 8. Det är ditt ansvar att omedelbart meddela Bolaget om en borttappad eller stulen betalningsmetod, eller någon förändring i betalningsmetoden; eventuella förluster och skador som orsakas på grund av din underlåtenhet att tillhandahålla sådan omedelbar anmälan kommer enbart bäras av dig, och vi kan inte hållas ansvariga för sådana förluster och skador.
 9. Du får inte överföra pengar från ditt konto till andra användare eller ta emot pengar från andra användare på ditt konto, eller sälja, överföra och/eller förvärva konton från andra användare på webbplatsen.
 10. Minsta uttagsbelopp är följande: (i) Elektronisk överföring/IDEAL/Trustly: 50 £/$/€ eller 500 kr per webbplats. (ii) Check: 30 £/€/$ eller 300 kr per webbplats. (iii) e-plånböcker, kreditkort, bankkort: 20 £/€/$ eller 200 kr per webbplats. Uttagsbegäran som är lägre än de minimibelopp som anges ovan kommer inte att behandlas, med undantag för exceptionella situationer.
 11. Med förbehåll för dessa villkor (inklusive men inte begränsat till vissa krav från dig i samband med sådana uttag), kommer alla uttag att behandlas i sin helhet inom 5 arbetsdagar; Observera att varje behandlare har en ytterligare betalningstid, som beror på uttagsmetod, enligt följande: (i) Kredit- och bankkort – Upp till 6 arbetsdagar; (ii) Neteller – upp till en arbetsdag; (iii) Skrill – upp till en arbetsdag; (iv) Banköverföring – upp till 10 arbetsdagar; (v) iDEAL – upp till 3 arbetsdagar; (vi) Trustly – upp till 3 arbetsdagar; (vii) Qiwi – upp till 3 arbetsdagar; (vii) WebMoney – Upp till 3 arbetsdagar; (ix) Euteller – Upp till 3 arbetsdagar.
 12. Vi vill uppmärksamma dig på följande ytterligare uttagsbegränsningar: (a) Kredit- och bankkortsuttag med Visa-kort är inte tillgängligt i vissa länder på grund av lokala utfärdanderestriktioner; (b) Kredit- och bankkortsuttag med MasterCard är inte tillgängligt i vissa länder på grund av lokala utfärdanderestriktioner; (c) Högsta belopp som kan tas ut per konto är (i) $3,000 / €3,000 / £3,000 / 30 000 kronor per vecka och (ii) $6,000 / €6,000 / £6,000 / 60 000 kronor per månad. Om en spelare vinner en progressiv jackpot kan de ta ut vinsten som en klumpsumma, förutom om de vinner Divine Fortune-jackpotten, som medför en begränsning på högsta uttag per månad på 300 000 kronor. SinSpins.com kan enligt eget omdöme öka gränserna för specifika medlemmar.
 13. Som en åtgärd för att skydda medlemmar från onlinebedrägerier kan Bolaget ibland kräva verifiering av identitet innan vi behandlar ett uttag; utan undantag från ovanstående krävs ett nytaget foto-id för att behandla ditt första uttag. Du kommer att bli ombedd att visa ett eller flera av följande dokument (eller kompletterande handlingar som inte nämns nedan) för Bolaget: (i) Kredit- och bankkort som användes för att sätta in pengar på ett konto: En tydlig, läsbar kopia av båda sidor av kortet krävs. Av säkerhetsskäl måste de mellersta åtta siffrorna på framsidan av kortet och den tre-siffriga koden på baksidan av kortkopian strykas över; Bevis på adress: Detta kan vara i form av en nylig elräkning eller ett kontoutdrag (ej äldre än tre månader) som visar ditt fullständiga namn och din adress som angiven på ditt konto; (iii) Foto-id: ID kan vara en kopia av ett giltigt pass, körkort eller nationellt ID-kort. Ditt namn, foto och din namnteckning skall visas på kopian som skickas till Bolaget. I vissa fall kan du bli ombedd att få dina dokument undertecknade och stämplade av en kvalificerad notarie eller advokat som bevis på legitimitet. Utan undantag från ovanstående är tillhandahållande av dokumenten i punkterna (ii) och (iii) ovan obligatoriskt om dina kumulativa uttag uppgår till 1 500 £/$/€ eller 15 000 kr per webbplats. Dokumentationen som krävs måste tillhandahållas inom 7 dagar efter Bolagets begäran. Om dokumentationen inte tillhandahålls inom denna tidsram, eller om falsk eller vilseledande dokumentation tillhandahålls, kan Bolaget efter eget gottfinnande avsluta ditt konto, konfiskera alla vinster samt beslagta och upphäva hela kontosaldot.
 14. Utan undantag från någon annan bestämmelse i dessa villkor kommer ditt spelande att granskas för eventuella spelmönster innan några uttag behandlas. Om Bolaget anser att oregelbundet spel har förekommit, förbehåller sig Bolaget rätten att undanhålla alla uttag, beslagta och/eller konfiskera saldot på ditt konto och/eller stänga kontot.
 15. Ditt konto bedöms vara inaktivt om du inte har loggat in på kontot på 12 (tolv) månader. Inaktiva konton debiteras en administrativ avgift som motsvarar 5 (fem) Euro per månad, om företaget har meddelat dig om detta 30 (trettio) dagar innan ditt konto blir inaktivt samt meddelat att den administrativa avgiften kommer att debiteras. Det högsta möjliga beloppet som debiteras för administrativa avgifter är saldot på ditt konto. Om du inte har loggat in på ditt konto på 30 (trettio) månader bedöms kontot vara passivt. I sådant fall betalas ditt saldo (efter avdrag av avgifterna i enighet med detta stycke) ut till dig. Om saldot inte kan betalas ut till dig, eller om företaget inte kan få tag i dig, betalas pengarna ut till Malta Gaming Authority.
 16. Om ditt konto regleras av företagets licens i Storbritannien administreras följande istället för bestämmelserna i del 35: Om du inte använder ditt konto på sex månader bedöms det vara ett inaktivt konto. Tidsperioden på sex månader startar dagen då du senast loggade in på ditt konto. Om ditt konto blir inaktivt debiterar företaget en månadsvis administrativ avgift på 10% av saldot på ditt konto dagen då det blev inaktivt, så länge företaget har meddelat dig 30 (trettio) dagar innan ditt konto blev inaktivt. Den administrativa avgiften dras från kontots saldo från och med den sista dagen i månaden då kontot blev inaktivt, och den sista dagen i följande månader, tills saldot har nått noll. Om du loggar in på ditt konto under perioden då den administrativa avgiften dras kommer företaget inte fortsätta att ta ut avgiften, men är inte skyldigt att återbetala tidigare avgifter som har dragits.
 17. Om ditt konto blir ett vilande konto eller ett inaktivt konto blockeras det från ytterligare användning eller stängs. Utan att avvika från Bolagets rätt att beslagta och förverka alla eventuella pengar på ditt konto, kan du kontakta företaget på customersupport@instantgamesupport.com och lämna in en begäran om att öppna ditt konto igen och/eller återbetala saldot på ditt konto. För undvikande av tvivel har Bolaget ingen skyldighet att acceptera din begäran, och en sådan begäran kommer att granskas i enlighet med relevanta fakta och omständigheter och bestämmelserna i dessa villkor.
 18. Du kan när som helst begära att ditt konto stängs konto genom att skicka ett e-postmeddelande till Bolagets kundtjänst på customersupport@instantgamesupport.com, och du kommer att kontaktas av kundtjänst om detta för att åtgärda en sådan begäran.
 19. Bolagets standardpresentation av användarhistoriken ger bara en del av spelhistoriken; om du vill få hela din spelhistorik kan du kontakta bolagets kundtjänst på customersupport@instantgamesupport.com.

VII. Ansvarsfullt spelande och självavstängning

 1. Tänk alltid på att tjänsterna är för din personliga underhållning; De är inte avsedda att göra dig rik över en natt och det finns inga vinnarrecept. Se till att du budgeterar dina pengar och känner till spelreglerna. Vi uppmanar dig att granska informationen som finns på https://www.gamblersanonymous.org.uk/, http://www.gamcare.org.uk/ eller liknande webbplatser så att du spelar ansvarsfullt. Vidare föreslår vi att du använder åtgärder som syftar till spela på ett ansvarsfullt sätt, till exempel tidtagare eller andra former av påminnelser och/eller begränsningar av speltid, insatser och förluster när du spelar. Vi erbjuder åtgärder som rör insättningsgränser, insatsgränser, förlustgränser och sessionsgränser; alla sänkningar av gränserna träder i kraft omedelbart och alla ökningar av gränserna träder i kraft efter sju dagar (eller 24 timmar om ditt konto regleras av Bolagets brittiska spellicens). Vi erbjuder dessutom självavstängning och paus (mer detaljerade i avsnitten 41–46). Vi vill också uppmärksamma dig på att det finns programvara för att förhindra en enskild dator från att komma åt spelsajter, såsom www.cyberpatrol.com eller www.gamblock.com/
 2. Du kan stänga av dig själv från att använda tjänsterna under en bestämd eller obestämd tid (eller, om ditt konto regleras av bolagets brittiska spellicens – under en period på minst sex till tolv månader (du kan förlänga med en eller fler perioder om minst sex månader vardera)) via avsnittet Ansvarsfullt spelande i klientgränssnittet eller genom att kontakta vår kundtjänst via (customersupport@instantgamesupport.com), i enlighet med ditt beslut som ska lämnas till Bolaget. Innan du bekräftar din begäran om avstängning kommer du att få information om konsekvenserna av avstängningen. Om du väljer att stänga av dig själv rekommenderar vi att du överväger att utvidga din avstängning till andra speloperatörer som du för närvarande använder. Alla obestämda insatser vid tidpunkten för din begäran om avstängning kommer att regleras på normalt sätt, enligt normala tidsramar och, om tillämpligt, kommer eventuella vinster att betalas ut till dig. En begäran om avstängning kan inte upphävas under den överenskomna avstängningsperioden.
 3. Efter din begäran om självavstängning: (i) Ditt konto kommer att stängas och alla pengar på ditt kundkonto kommer att återbetalas till dig (med förbehåll för bestämmelserna i avsnitt 20); (ii) Så snart som möjligt efter att din begäran om självavstängning skickats till Bolaget kommer du inte längre att ta emot marknadsföringsmaterial om tjänsterna; detta kommer dock inte att omfatta massreklam som riktar sig till ett visst geografiskt område och där vi inte känner till att du ingår.
 4. Det förtydligas härmed att självavstängningen vid slutet av avstängningsperioden, oavsett periodens längd, kommer att upphöra och du kommer att tillåtas att börja spela med Bolaget och även ta emot marknadsföringsmaterial. Om kontot regleras av Bolagets brittiska spellicens kommer självavstängningen att kvarstå efter periodens slut, såvida du inte vidtar en positiv åtgärd för att spela igen (självavstängningen är dock minst sex månader), och du kommer inte att få något marknadsföringsmaterial såvida du inte har vidtagit en positiv åtgärd för att spela igen och gått med på att ta emot sådana marknadsföringsmaterial. Den positiva åtgärden för att spela igen måste göras via telefon och inte via internet, och åtföljs av en dags väntetid innan du får spela igen.
 5. Genom att begära självavstängning samtycker du till att ge fullständiga och korrekta personuppgifter, nu och i framtiden, så att din tillgång till/användning av webbplatsen och tjänsterna kan begränsas. Om du väljer att stänga av dig själv kommer vi att använda alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att vi uppfyller din självavstängning. Genom att stänga av dig själv samtycker du till att du har en parallell skyldighet att inte försöka kringgå den självavstängningen. Följaktligen har vi inget ansvar för eventuella konsekvenser eller förluster, oavsett hur de orsakades, som du kan drabbas av eller ådra dig om du börjar eller fortsätter att spela via ytterligare online-konton där du har ändrat någon av registreringsuppgifterna eller där uppgifterna är missvisande, felaktiga eller ofullständiga eller på annat sätt försöker kringgå den självavstängning som överenskommits. Alla självavstängningar, pauser eller liknande åtgärder gäller för alla webbplatser som drivs av Bolaget.
 6. Om du är osäker på att stänga av dig själv från webbplatsen kan du fråga dig själv följande:
  1. Har du blivit diagnostiserad med en beroendeframkallande störning tidigare?
  2. Satsar du under påverkan av alkohol eller andra substanser?
  3. Stör spelandet ditt dagliga liv?
  4. Försöker du ta igen tidigare förluster genom att göra fler insatser?
  Om du svarat "ja" på en eller flera av frågorna ovan rekommenderar vi starkt att du kontaktar kundtjänst och ber att de stänger av ditt konto samt söker professionell hjälp.
 7. Om kontot regleras av Bolagets brittiska spellicens, kan du begära en paus från spelandet, som är en period på mellan 1 till 42 dagar. En begäran om en paus ska skickas in via webbplatsen i kasinoklienten under avsnittet "Ansvarsfullt spelande". När perioden är över, eller om du ber att få avsluta den, kommer du, trots vad som står här, att tillåtas fortsätta spela utan några begränsningar.
 8. Via skärmen "Ansvarsfullt spelande" kan du ange en tidsram för att få en verklighetscheck. När du har ställt in detta kommer tiden som gått sedan du började spela inom samma session att visas på skärmen ("Tidtagare"). När tidtagaren når tiden du har ställt in kommer du att hindras från att fortsätta att spela under samma session tills du bekräftar att du vill fortsätta att spela. Om du bekräftar att du vill fortsätta spela återställs tidtagaren till nästa verklighetscheck och den ovannämnda processen återupptas. När du börjar en ny session återställs också tidtagaren. Du kan när som helst ändra och/eller upphäva tidsramen för verklighetscheck. En sådan ändring eller upphävande träder i kraft omedelbart (och när det gäller förändring – återställs tidtagaren).

VIII. Länkar till andra webbplatser Bonuspolicy

 1. Alla kampanjer, bonusar eller specialerbjudanden är föremål för kampanjspecifika villkor och alla bonusar som sätts in på ditt konto måste användas i enlighet med sådana villkor. Granska alla sådana kampanjspecifika villkor som finns påkampanjsidan.
 2. Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka alla kampanjer, bonusar eller specialerbjudanden. Om Bolaget tror du missbrukar eller försöker missbruka en bonus eller annan kampanj, eller sannolikt kommer att gynnas genom missbruk eller avsaknad av god tro kan Bolaget efter eget gottfinnande, neka, hålla inne eller hindra dig från att delta i bonusar eller kampanjer eller upphäva en policy med avseende på dig, antingen tillfälligt eller permanent, eller avsluta och/eller blockera ditt konto utan någon skyldighet att betala dig några pengar som finns på ditt konto. Missbruk innefattar, men är inte begränsat till, registrering av flera konton inom ProgressPlay-nätverket, vilket innebär alla webbplatser som drivs av ProgressPlay limited, för att utnyttja bonusar och/eller kampanjer. Där vi identifierar missbruk förbehåller vi oss rätten att efter eget gottfinnande införa begränsningar för vissa bonuserbjudanden.
 3. Alla vinster som genereras från bonusar kan lösas in först efter att ett belopp på minst 50 (femtio) gånger det mottagna bonusbeloppet har satsats (om inte annat anges i de särskilda villkoren för en specifik bonus eller kampanj); Du kommer inte att kunna ta ut bonusbelopp och vinster som vunnits med bonusen från ditt konto innan du uppfyllt detta krav oavsett orsaken till att du inte uppfyllt detta krav, och dessa pengar kommer att dras från ditt konto för syftet med uttaget.
 4. Bonusbeloppen kan inte lösas in och kan endast användas för spelinsatser; för att klargöra, insättning av ett bonusbelopp på ditt konto innebär inte att bonusbeloppen kan tas ut och sådana bonusbelopp kommer att dras av från ditt kontosaldo för syftet med uttaget. Endast 5 % av insatserna på alla versioner av videopoker och/eller powervideopoker räknas mot insatskraven för bonus, om inte annat anges i de särskilda villkoren för denna bonus; endast 10 % av insatserna på alla versioner av Baccarat, Blackjack, Roulette, och/eller pokerbordspel ska räknas mot insatskraven för bonus, om inte annat anges i de särskilda villkoren för denna bonus.
 5. Om du ännu inte slutfört insatskraven för en bonus medan du gör anspråk på en annan bonus/andra bonusar, måste du uppfylla insatskraven för första bonusen innan du börjar samla insatser för att slutföra insatskraven för alla på varandra följande bonusar, såvida inte ditt saldo når 0,00, i vilket fall dina insatser kommer att börja samlas för insatskraven för nästa bonus.
 6. Bolaget förbehåller sig rätten att hindra spelare som är registrerade, loggar in eller gör insättningar från vissa jurisdiktioner från att delta och vara berättigade till något eller alla erbjudanden och bonusar, efter eget gottfinnande.

IX. Bolagets befogenheter och rättigheter

 1. Bolaget ska göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att förhindra varje fel i webbplatsens verksamhet. Vid tekniska fel (eller något annat fel) i webbplatsens system av någon anledning, kommer Bolaget att häva ditt deltagande i spelen där funktionsstörningen har inträffat. I ett sådant fall kommer vårt ansvar och vår skyldighet begränsas endast till deltagaravgiften (insatsen) som betalades av dig för att delta i ett sådant spel, och ditt konto kommer att krediteras med sådan deltagaravgift (insats) i enlighet därmed.
 2. Bolaget förbehåller sig rätten att avbryta, avsluta, modifiera eller upphäva tjänsterna om tjänsterna av någon anledning inte kan genomföras som planerat, inklusive men inte begränsat till, infektion av datavirus, buggar, manipulering eller obehörigt ingripande, bedrägeri, tekniskt fel eller andra orsaker som ligger utanför Bolagets kontroll. Om några fel resulterar i vinster till dig eller i en ökning av vinst som ska betalas eller har betalats ut till dig, ska du inte ha rätt till dessa vinster. Du ska omedelbart underrätta Bolaget om felet och återbetala eventuella vinster som satts in på ditt konto av misstag till Bolaget (enligt anvisningar från Bolaget). Bolaget kan också efter eget gottfinnande dra av ett belopp som motsvarar vinsterna från ditt konto eller kvitta detta belopp mot eventuella pengar som Bolaget är skyldigt dig.
 3. Bolaget förbehåller sig rätten att avbryta, avsluta, modifiera eller avbryta sina tjänster till dig efter eget gottfinnande. Bolaget kommer i sådant fall ge dig ett skriftligt meddelande om sitt beslut.
 4. Bolaget förbehåller sig rätten att begränsa, vägra eller avbryta alla spel eller andra insatser som görs av dig eller genom ditt konto, samt avbryta alla spel (oavsett om sådan uppsägning berodde på åtgärder från din sida eller av någon tredje part), där Bolaget bedömer att någon form av bedrägeri eller någon annan handling med ont uppsåt har vidtagits mot Bolaget eller någon tredje part. Under sådana omständigheter har du endast rätt att få deltagaravgiften som betalades av dig för att delta i ett sådant spel, och ditt konto kommer att krediteras i enlighet därmed. Utan undantag från någon annan bestämmelse i dessa villkor kan Bolaget i fall då Bolaget avslutar ett konto, konfiskera vinsten på kontot samt beslagta och ogiltigförklara hela kontosaldot.
 5. Om du förlorar internetuppkopplingen medan du spelar spelen (inte genom någon avsiktlig frånkoppling från din del eller någon annan åtgärd med ont uppsåt), kommer spelresultat och kontots saldo hållas som de var innan frånkopplingen. Bolaget kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att du efter ett avbrott och/eller tekniska svårigheter med något spel, efter att du har gjort en insats, kommer att få återuppta spelet och återställa spelet som det var före avbrottet och/eller före de tekniska problemen inträffade. Om ett sådant återställande inte är möjligt kommer Bolaget att säkerställa att spelet avslutas, omedelbart återbetala insatsen till ditt konto, underrätta Maltas spelmyndighet eller den brittiska spelkommissionen, i förekommande fall, om saken och avstå från att återuppta spelet om felet skulle kunna inträffa igen.
 6. Bolaget skall ha rätt att efter eget gottfinnande ändra, modifiera eller avbryta, från tid till annan, alla tjänster och/eller bonusar och/eller kampanjer och/eller införa nya spel, tjänster, bonusar, och/eller kampanjer. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella förluster som du ådrar dig till följd av de ändringar som gjorts och inga krav ska ställas på oss i ett sådant sammanhang.

X. Reservationer beträffande vårt ansvar

 1. Vi är inte ansvariga för eventuella fel, utelämnanden, avbrott, radering, defekter, fördröjningar i drift eller överföring, fel på kommunikationslinjer, stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst till, eller ändring av data eller information och eventuell direkt eller indirekt förlust som uppstår från dessa händelser. Vi är inte ansvariga för eventuella problem eller tekniska fel på nätverk eller linjer, Wi-Fi, Bluetooth, datorer, system, servrar eller leverantörer, datorutrustning, mjukvara eller e-post till följd av tekniska problem eller trafikstockning på internet eller på någon webbplats, mobilsajt eller mobilapplikation. Vi har inget ansvar eller någon skyldighet mot dig i händelse av system- eller kommunikationsfel, buggar eller virus kopplade till tjänster och/eller ditt konto eller som resulterar i skador på din hårdvara och/eller mjukvara och/eller data.
 2. Vi ska under inga omständigheter vara ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdskador eller skadestånd för utebliven vinst, intäkter, data eller användning som du eller någon tredje part ådragit sig, varken inomkontraktuellt eller utomkontraktuellt, som härrör från tillgång till eller användning av webbplatsen, tjänsterna och/eller på annat sätt.
 3. Vi gör inga utfästelser om lämplighet, tillförlitlighet, tillgänglighet, aktualitet och riktigheten i den information, programvara, de produkter och tjänster som ingår och/eller erbjuds på webbplatsen för något syfte. All information, programvara samt allt produkter och tjänster tillhandahålls "i befintligt skick" utan garanti av något slag. Vi friskriver oss härmed alla garantier med avseende på information, programvara, produkter och tjänster som ingår eller som erbjuds på webbplatsen, såväl uttryckliga som underförstådda.
 4. Vi har inget ansvar i förhållande till någon skada eller förlust som orsakas på grund av förlitan, av något slag, på informationen eller någon annan publikation eller innehåll som visas på webbplatsen, och du är inbjuden att kontrollera informationen som publiceras på webbplatsen.
 5. Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella åtgärder eller underlåtenhet av internetleverantören eller någon annan tredje part som ger dig tillgång till webbplatsen eller tjänsterna.
 6. Du godkänner och samtycker till att en slumpgenerator slumpmässigt avgör genererade händelser som krävs i samband med tjänsterna och där resultatet som mottagits av dig står i strid med det resultat som visas på Bolagets server (eller servrar som drivs för Bolagets räkning av tredje part), ska resultatet som visas på Bolagets server (eller på servrar som drivs för Bolagets räkning av tredje part) under alla omständigheter ha företräde. Du förstår och accepterar att Bolagets uppgifter (eller uppgifter för Bolagets räkning) skall vara det som slutgiltigt avgör villkoren för din användning av tjänsterna.
 7. Du använder webbplatsen och tjänsterna på egen risk, och vi kan inte hållas ansvariga för skador eller förluster du drabbas av till följd av ändringar, förbättringar, uppsägning, avstängning eller nedläggning av webbplatsen eller någon av tjänsterna. Vi är inte ansvariga för eventuella skador eller förlust som du drabbas av till följd av din användning eller tillit till innehållet på någon webbplats, mobilsajt och/eller mobilapplikation till vilka länkar visas på webbplatsen.
 8. Du kommer att gottgöra och hålla oss skadeslösa mot alla direkta och indirekta fordringar, skulder, skador, förluster, kostnader och utgifter i samband med ditt brott mot dessa villkor.
 9. Webbplatsen, tjänsterna, webbplatsens innehåll och den programvara som används i samband därmed tillhandahålls i "befintligt skick", och vi gör inga garantier eller utfästelser, vare sig uttryckliga eller underförstådda (enligt lag, författning eller på annat sätt), inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, fullständighet eller noggrannhet, icke-intrång i tredje mans rättigheter eller tillämpliga lagar och regler avseende webbplatsen, tjänsterna, webbplatsens innehåll och den programvara som används i samband med detta, eller att webbplatsen, tjänsterna, webbplatsens innehåll och den programvara som används i samband därmed kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri, eller att fel kommer att korrigeras, eller kommer att vara fri från virus eller buggar eller till resultat, eller riktigheten i någon information via webbplatsen eller tjänsterna.

XI. Immateriella rättigheter

 1. Alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter (det vill säga patent, upphovsrätt, varumärken, servicemärken, logotyper, varunamn, kunskap eller andra immateriella rättigheter) om webbplatsen och allt dess innehåll (inklusive, men inte begränsat till, program, filer, video, ljud, bilder, grafik, text och mjukvara), och/eller tjänster (kollektivt "rättigheter"), är och skall förbli enbart Bolagets exklusiva egendom och/eller någon av dess licensgivare. Du får inte använda någon av rättigheterna utan uttryckligt skriftligt godkännande från Bolaget, förutom i enlighet med dessa villkor, och du får inte förvärva några rättigheter i någon av rättigheterna genom att använda tjänsterna eller på annat sätt. Utan undantag från ovanstående, är du strängt förbjuden att: (I) kopiera, vidaredistribuera, publicera, bakåtkompilera, dekompilera, ta isär, modifiera, översätta eller göra något försök att få tillgång till källkoden för tjänsterna och/eller webbplatsen, (ii) skapa bearbetningar av källkoden; (Iii) sälja, tilldela, licensiera, underlicensiera, överföra, distribuera tjänster, och (iv) göra tjänsterna och/eller webbplatsen tillgänglig för någon tredje part.

XII. Prenumeration

 1. En prenumerant är en spelare som har begärt att få delta på ett repetitivt, fast och konsekutivt sätt i ett visst spel som görs tillgängligt för sådana prenumerationstjänster av Bolaget och väljs av spelaren ("Prenumeranten"). Vid en sådan begäran kommer prenumeranten automatiskt att delta i spelet/spelen som valts ut och på det sätt som anges av prenumeranten.
 2. Prenumerantens konto debiteras för varje spel som prenumeranten har deltagit i (enligt hans/hennes prenumeration), till beloppet som motsvarar priset för deltagande i spelet vid tidpunkten för deltagandet i spelet. Det bör förtydligas att en sådan summa kan ändras varje gång ett spel spelas, och kanske inte är samma som vid det datum då prenumeranten valde prenumerationen. Prenumeranten ger härmed sitt samtycke till att kontot automatiskt debiteras i enlighet med priset för deltagande i spel vid tidpunkten för deltagandet i det spelet. Prenumerantens konto debiteras automatiskt före varje spel som prenumeranten deltar i via prenumerationen. Om det inte finns tillräckligt med pengar på prenumerantens konto för att delta i ett spel i enlighet med prenumerationen (av någon anledning som helst, inklusive, men inte begränsat till, eventuella gränser som fastställts av prenumeranten) skjuts prenumerationen upp, och prenumeranten kan inte delta i spelet tills det finns tillräckligt med pengar på kontot. Bolaget har ingen skyldighet att meddela prenumeranten om någon sådan händelse, och det är enbart prenumerantens ansvar att kontrollera att prenumerantens konto har tillräckligt med pengar för att kunna delta i spel i enlighet med prenumerationen. Prenumeranten befriar och håller oss härmed skadeslösa från alla anspråk, skulder, skador, förluster, kostnader och utgifter i samband med uppskjutandet av prenumerationen.
 3. Prenumeranten kan avbryta prenumerationen när som helst och hans/hennes deltagande i spelet/spelen som prenumeranten prenumererar på kommer omedelbart att avslutas efter att annulleringen har registrerats av Bolaget. Det är prenumerantens ansvar att kontrollera att meddelandet om annullering mottagits och hanterats av Bolaget, och vi kommer inte att vara ansvariga för någon direkt eller indirekt förlust eller skada på grund av vi inte tagit emot eller inte agerat på ett sådant meddelande om annullering.
 4. Du kan ingå ett obegränsat antal prenumerationer samtidigt för olika spel som görs tillgängliga för sådana prenumerationstjänster av Bolaget.

XIII. Kundtjänst

 1. Du kan när som helst kontakta Bolaget angående alla ärenden relaterade till webbplatsen och/eller tjänsterna via vår kundtjänst som finns på customersupport@instantgamesupport.com
 2. All kommunikation med Bolagets kundtjänst kommer att hanteras med yttersta omsorg och utan dröjsmål av Bolagets kundtjänst och kommer att eskaleras till berörda personer om så behövs.
 3. Bolaget kommer inte att tolerera någon kränkande behandling mot Bolagets anställda. Om Bolaget, efter eget gottfinnande, anser att ditt beteende via telefon, chatt, e-post eller på annat sätt har varit kränkande eller nedsättande gentemot någon av Bolagets anställda, kan Bolaget, efter eget gottfinnande, avsluta ditt konto, konfiskera alla vinster och beslagta och ogiltigförklara hela kontosaldot.

XIV. Tvister

 1. Alla krav och/eller tvister som du har måste tas upp av dig via e-post till customersupport@instantgamesupport.cominom 14 (fjorton) arbetsdagar från den dag då problemet som ledde till sådan fordran och/eller tvist uppstod. E-postmeddelandet måste omfatta all relevant information och dokumentation som krävs för att utvärdera din fordran och/eller tvist. Bolagets kundtjänst granskar din fodran och/eller tvist och ger dig sitt beslut inom 14 (fjorton) arbetsdagar från att de mottagit din fordran eller tvisteärende. Om du inte instämmer med detta beslut kan du överklaga beslutet genom att skicka ett e-postmeddelande till customersupport@instantgamesupport.cominom 7 (sju) arbetsdagar från dagen för mottagandet av det överklagade beslutet, tillsammans med all relevant information och dokumentation. Överklaganden hanteras av supportansvarig och dennes beslut kommer att vara Bolagets slutliga beslut i ärendet.
 2. Om du inte instämmer med Bolagets slutliga beslut om din fordran och/eller tvist och vill bestrida det kan du (a) vid fall som rör ett agerande av Bolaget under dess maltesiska spellicens efter mottagandet av Bolagets slutgiltiga beslut skicka din fordran och/eller tvist till Maltas spelmyndighet på support.mga@mga.org.mt; (b) i fall som rör ett agerande av Bolaget under dess brittiska spellicens kan du efter mottagandet av Bolagets slutgiltiga beslut skicka din fordran och/eller tvist till Independent Betting Adjudication Service, på http://www.gamblingcommission.gov.uk/ADR-Blog/Approved/IBAS.aspx

XV. Diverse

 1. Dessa villkor och förhållandet mellan dig och oss skall regleras av och tolkas i enlighet med Maltas lagar, och du underkastar dig oåterkalleligen den exklusiva jurisdiktionen av de behöriga domstolarna i Malta med avseende på eventuella tvister om giltighet, brott, tolkning, prestanda eller annat till följd av eller i samband med dessa villkor och förhållandet mellan dig och oss. En förutsättning är emellertid att ingenting i dessa villkor utesluter tillämpligheten av lagstiftningen i England i fråga om något som gäller för Bolagets licens från den brittiska spelkommissionen.
 2. Bolaget kan, när som helst, kvitta positivt saldo på ditt konto mot pengar som du är skyldig Bolaget.
 3. Bolaget kan överföra eller överlåta alla rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en tredje part. Utan undantag från ovanstående kan webbplatsen och/eller någon av tjänsterna skötas av tredje part. Du får inte på något sätt överföra, överlåta eller förplikta någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor.
 4. Såvida inte annat uttryckligen anges i dessa villkor ska ingenting i dessa villkor: (i) tolkas som skapandet av en agentur, ett arrangemang, förtroendeförhållande eller något liknande förhållande mellan dig och oss; (ii) skapa eller tilldela några rättigheter eller fördelar för någon tredje part, och/eller (iii) ge dig någon säkerhetsränta på några tillgångar i Bolaget, inklusive (men inte begränsat till) belopp som finns på ditt konto.
 5. Vi kan skicka meddelanden med avseende på eller kopplade till dessa villkor i ett e-postmeddelande och/eller genom webbplatsen. Ett sådant meddelande skall anses mottaget av dig inom 24 timmar från det att det skickades till dig på ovannämnda sätt.
 6. Ingen underlåtenhet eller försening från vår sida att utöva någon rättighet, befogenhet eller gottgörelse därunder skall tolkas som ett avstående av dessa, inte heller ska något enskilt eller delvis utövande av en sådan rätt, förmåga eller gottgörelse utesluta något annat eller ytterligare utövande därav eller utövandet av någon annan rättighet, befogenhet eller gottgörelse.
 7. Om någon bestämmelse i dessa villkor bedöms av en behörig domstol som ogenomförbar enligt gällande lag, ska sådan bestämmelse undantas från dessa villkor och resten av villkoren ska tolkas som om en sådan bestämmelse är utesluten och ska göras gällande i enlighet med dess villkor. I sådana fall ska dock dessa villkor tolkas så att de i största utsträckning överensstämmer med innebörden av och syftet med den uteslutna bestämmelsen och följa tillämplig lag i enlighet med vad som fastställts av en sådan behörig domstol.

XVI. Språkavvikelser

 1. Villkoren har utarbetats på engelska. Vid eventuell avvikelse mellan betydelsen av de översatta versionerna av användaravtalet och den engelska versionen skall innebörden av den engelska versionen äga företräde.

 

Version 1.1.7.7 - 22.03.18

Gäller tills vidare

SinSpins.com drivs av ProgressPlay Limited of Level 3 (suite no. 1258), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkara, Malta. ProgressPlay är ett aktiebolag registrerat i Malta (C58305), som drivs under en Klass 1 på klass 4-licens [nummer MGA/CL1/857/2012 utfärdad den 16 april 2013] och [nummer MGA/CL1/957/2014]  utfärdad den 19 april 2014 och [nummer MGA/CL1/1141/2015 utfärdad den 16 december 2015]  utfärdad av Malta Gaming Authority och reglerad av nämnda myndighet samt licensierad och regulerad av Gambling Commission, licensnummer: 000-039335-R-319313-009. Personer i Storbritannien som satsar via webbplatsen gör det med stöd av ett tillstånd som utfärdats av den brittiska spelkommissionen. Spel kan vara beroendeframkallande. Spela ansvarsfullt.

100% BONUS UPP TILL


2 000 KR


+25 GRATIS SPINS PÅ

Terms & Conditions

I. General

  1. The Site is operated by ProgressPlay Ltd (the "Company"), with registered address at Level 3 (suite no. 1258), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkara, Malta. The Company operates online games in accordance with Malta Gaming Authority, Licence Number MGA/B2C/231/2012 issued on 16th April, 2013 and is licensed and regulated by the Gambling Commission, License Number 000-039335-R-319313-012.
  2. These terms and conditions ("Terms and Conditions") govern your ("You", "Your" or "Player") use of the online and mobile gaming services provided to You by the Company. These Terms and Conditions should be read carefully by You in their entirety prior to Your use of the Services. Please note that these Terms and Conditions constitute a legally binding agreement between You and the Company.
  3. These Terms and Conditions incorporate Our privacy policy and the Betting Rules by agreeing to these Terms and Conditions You confirm that You also accept and agree to Our privacy policy and the Betting Rules (You can review Our privacy policy by clicking here and review Our Betting Rules by clicking here .)

II. Definitions

  1. In these Terms and Conditions, the following words and phrases shall (unless the context otherwise requires) have the meanings set out beside them:
   • "£/$/€/kr" - shall mean the currency with which You registered Your Account.
   • "Account" shall mean a personal account opened by an individual, solely for such individual to enable such individual to play the Games at the Site.
   • "Bet" shall mean a bet placed by You on an Event.
   • "Games" shall mean any of the games made available on the Site including Events.
   • "Event" shall mean any event upon which a Bet is available on the Site.
   • "Illegal Actions" shall mean illegal, unlawful, fraudulent, or other improper activities (including, but not limited to, (i) collusion between Players, (ii) the use of devices and software such as robots, (iii) sale, transfer and/or acquiring Accounts from other Players, (iv) transfer of funds amongst Players' Accounts),(v) match fixing or otherwise influencing an Event and/or the outcome of any Bet contrary to applicable legislation and/or the rules of the relevant matches, as well as breaking into the Site or attempting to do the same.
   • "Restricted Territories" shall mean the following countries: Australia, Belgium, Belize, British Virgin Islands, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, France, Greece, Hungary, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Spain, Turkey and the United States of America and additional jurisdictions blocked by the Company at its sole discretion. This list may be amended by the Company, at its sole discretion, from time to time.
   • "Services" shall mean the Company's Games and any other services and activities offered at the Site.
   • "Site" shall mean any website and/or mobile site and/or mobile application owned, operated or hosted by the Company.
   • "We", "Our" or "Us" shall mean the Company, and/or any subsidiaries, affiliates, employees, directors, officers, agents, suppliers, consultants and contractors.

III. Subordination to the Terms and Conditions and the Binding Effect Thereof

  1. By using the Site, registering at the Site, or by participating in one of the Services, You agree to be bound by and to act in accordance with the Terms and Conditions, as they may be updated from time to time, without any reservation.
  2. The Company reserves its right to amend these Terms and Conditions at any time, in its absolute and exclusive discretion. You will be notified of any changes to the Terms and Conditions prior to the changes coming into effect. Any Bet made prior to the entry into force of the revised Terms and Conditions shall be governed by the Terms and Conditions in force when placing the Bet. If You do not wish to be bound by such amendment You must stop using the Site and Services. Should You wish to stop using the Site and Services following any change to the Terms and Conditions, You may withdraw all available funds and close Your Account in accordance with these Terms and Conditions.
  3. These Terms and Conditions supersede all prior agreements between the parties in relation to its subject matter and constitute the entire and whole agreement between You and the Company. You confirm that, in agreeing to accept these Terms and Conditions, You have not relied on any representation except for any express representation made by the Company in these Terms and Conditions.

IV. Who is Entitled to Participate

  1. You may only use the Services if You comply with all of the following:
   1. You are at least eighteen (18) years old or of legal age as determined by the laws of the country where You live (whichever is higher); in this respect, the Company wishes to draw Your attention to the fact that underage gambling is an offence;
   2. You are the owner of a valid payment method (or authorized to use a valid payment method by the owner of that valid payment method); and
   3. You do not violate any law or regulation as a result of using the Services. In this context, You agree that if You reside or are present in any jurisdiction that prohibits using the Services offered at the Site (including without limitation any of the Restricted Territories) You shall not participate in the prohibited activity.
   4. You are not a player or otherwise have any connection or can have any influence over an Event and/or any outcome of a Bet.
  2. The Services are intended only for Players who are not prohibited by the laws of any applicable jurisdiction from gambling on the Internet and/or mobile devices. The Company does not intend to enable You to contravene applicable law. You represent, warrant and agree to ensure that Your use of the Site and/or the Services will comply with all applicable laws, statutes and regulations. The offering or availability of the Services shall not be deemed or interpreted as an offer or invitation by Us to use the Services, if You reside in a place in which such use is currently forbidden by law (including without limitation the Restricted Territories), or where the Company, in its sole discretion, elects not to offer Services. You shall be solely responsible for determining whether Your use of the Site and/or Services is legal in the place where You live and/or use the Site and/or Services. We make no representations or warranties, expressed or implied, concerning the legality of the Services and/or of the Site and/or of any person's participation in the Services through this Site, and shall not be responsible for any illegal use of the Site by You. It is Your responsibility to ensure that You comply with any and all laws applicable to You before registering or participating in any of the Services through this Site. You should consult with legal counsel in the applicable jurisdiction about the legality of Your use of the Site and/or the Services.
  3. Until We have satisfactorily completed age verification, You will not be permitted to withdraw any winnings from Your Account. In addition, if You deposited money using any type of payment method other than a credit card, and age verification has not been satisfactorily completed in respect of You within 72 hours of You attempting to register and open an Account and deposit money with the site, then (i) Your Account may be frozen, and (ii) no further gambling will be permitted via Your Account until age verification has been successfully completed. In addition, the Company reserves the right at any time to request from You evidence of age and if satisfactory proof of age is not provided within 72 hours of Our requesting such proof, then the above-mentioned consequences will apply, mutatis mutandis. In the event that it is found that You are under the age of 18, or the legal age as determined by the laws of the country where You live (whichever is higher), then the Company shall close Your Account and return to You all funds deposited, but the bonuses, winnings and bonus winnings shall not be paid and will be voided.
  4. Employees, directors and officers of the Company, as well as members of their families, affiliates or subsidiaries, and all other persons connected, directly or indirectly, to the computer systems or the security system employed by the Company, as well as any person involved in the operation of this Site and the establishment thereof, including, but not limited to advertising, promotion and fulfillment agencies, insurers and legal advisers, webmasters and web suppliers and family members thereof, are not entitled to participate in any of the Services. For the sake of good order it is clarified that any person who is not entitled to participate as aforesaid - as well as any other person who substitutes such excluded person - is also not entitled to any of the prizes afforded or referred to by the Site, and the Company reserves the right to suspend the Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in the Account.

V. Account Registration

  1. Anyone interested in participating in the Services is obliged to register and open an Account at the Site.
  2. The Company shall review the details, information and documentation provided by You as a part Our "know your customer" process. The Company will carry additional “know your customer" process upon any special circumstances including, but not limited to, high fraud score, suspicious details provided, a high number of deposits, various IPs used to access the Account, abnormal game play activity and Your jurisdiction.
  3. You shall be fully and solely responsible to reserve in confidentiality Your Identification Details and not to transfer them to another. The full responsibility for an unauthorized use of Your Identification Details lies solely with You, and You alone will bear all responsibility derived from any unauthorized use of Your Identification Details. If You misplace, forget or lose Your Identification Details because of anything other than the Company's error, the Company shall not be liable for any direct or indirect loss associated with such occurrence.
  4. You are only allowed to have one Account at this Site. If You open more than one Account, the Company may block or close any or all of Your Accounts at its sole and absolute discretion; in which case the Company may void the bonuses, winnings and bonuses winnings in the Accounts as well as return all funds deposited in the Accounts.
  5. The Company may at its own discretion and without having to provide justification, refuse to open an Account or close an existing Account. However, all contractual obligations already made will be honoured.
  6. You hereby represent that the registration of Your Account is done personally by You and not by any third party.
  7. By opening an Account, You hereby represent, warrant, acknowledge and undertake that (a) the details You submit during the registration process are true and correct, and that You will update them, immediately upon any change thereto, (b) Your Account is for Your personal use only and shall not be used by any third party, (c) any funds You deposit in the Account may and will be used by You solely for playing the Games and/or using the Services, (d) the Company is not a financial institution and any funds in Your Account shall not accrue any linkage differentials and/or interest, (e) You are of sound mind and You are capable of taking responsibility for Your own actions, (f) it is Your responsibility to read and understand the Games rules and procedures and that You fully understand these rules and procedures, (g) You understand that the use of the Games carries with it a risk of losing funds wagered in the Games, (h) You will cooperate with the Company and provide it with all requested documentation in a full, complete and truthful manner, (i) You have verified and determined that Your use of the Services does not violate any laws or regulations of any jurisdiction that applies to You, (j) You are solely responsible for recording, paying and accounting to any relevant governmental, taxation or other authority for any tax or other levy that may be payable due to Your use of the Site (including, but not limited to, payment of winnings), (k) You will use the Services in good faith towards the Company and others using the Services, (l) You will be solely responsible for all Your losses resulting from placing bets at the Site and playing the Games, (m) the Company may at its sole discretion, decide whether to open, maintain and/or close Your Account (provided that existing contractual obligations are honoured), as well as suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in Your Account - where You have broken any provision of these Terms and Conditions, (n) You shall be solely responsible for maintaining the confidentiality of Your Account details (including Your user name and password required for entering Your Account), and for any and all actions and transactions taken in connection with Your Account by anyone who enters Your Account while using Your details, and all such actions and transactions shall be deemed as actions and transactions taken by You, (o) You will immediately inform the Company of any suspected unauthorized use of Your Account, (p) You shall not make any charge backs and/or deny or reverse any payment made by You in connection with the Services, and You shall reimburse Us for any loss or damage We incur as a result of any such action, and in any event You will promptly pay any and all of Your debts to Us, and (q) You shall indemnify Us and hold Us harmless, from and against all direct and indirect claims, liabilities, damages, losses, costs and expenses, including legal fees, arising out of or in connection with any breach of these Terms and Conditions by You, and any other liabilities arising out of Your use of the Site or any unauthorized use of the Site by any third party.
  8. You further represent, warrant, acknowledge and undertake that (a) You will not use Your Account, and will not allow any third party to use Your Account, for any Illegal Actions, (b) in case You will perform any Illegal Action the Company shall be entitled to disclose any and all of Your details and information to the relevant authorities, and to suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in Your Account, (c) all money that You deposit into Your Account is not tainted with any illegality and, in particular, does not originate from any illegal activity or source; (d) You shall be solely responsible for all losses, liabilities and damages incurred as a result of any Illegal Action performed by You and You shall indemnify Us for any such losses, damages and liabilities, (e) You have not had an Account in the past which was terminated or suspended by the Company, (f) the means of payment (e.g. credit card) information You provided the Company in connection with Your Account are of means of payment owned by You and in Your name (or that the owner of the means of payment provided You with all required consent to use that means of payment for placing a wager via the Site, and You are acting within the confines of that consent) and was not stolen or reported as lost, (g) We are not obligated in any form or manner to validate the consent granted to You by the owner of the means of payment which You use, and (h) You are not and You have not notified the Company that You are addicted to gambling.

VI. Account Operation

  1. It is unlawful to deposit any money in Your Account from ill-gotten means, and You will not make such deposits. Without derogating from the above, You hereby acknowledge that the Company will check all transactions to prevent money laundering, and will report any suspicious transactions to the relevant authorities.
  2. The following deposit methods are available to deposit money with the Company: Credit Cards, Wire Transfer, Neteller, PayviaPhone, Paysafecard, Trustly, iDeal, Skrill, Sofort, GiroPay, Euteller, WebMoney, Qiwi, Zimpler, Ecopayz and Fast BankTransfer. Availability of each payment method depends on Your registration country and chosen currency. Your Account will be credited with the deposit only after the deposit is confirmed by the Company and the relevant payment method; until such confirmation is received, Your Account will not include such deposit in the Account's balance. The Company does not provide credit, nor does it participate in, arrange, permit or knowingly facilitate the giving of credit. Deposits made via PayviaPhone has a 15% processing fee which will be deducted from your deposit amount.
  3. Your attention is drawn to the fact that the Company imposes certain deposit limits, at its discretion and subject to various reviews and verifications performed by the Company. These could vary over time and in accordance with various characteristics relating to each customer and deposit; by way of example, PayviaPhone deposits are from GBP 10 to GBP 30 per day per phone number, Paysafecard – from £/$/€ 10 or 100kr to £/$/€ 700 or 7,000kr per deposit per Site.
  4. The Company is required by its licence issued by the Gambling Commission to inform You about what happens to funds which the Company holds on account for You, and the extent to which funds are protected in the event of insolvency . The Company shall hold your funds in a separate bank account so as to be kept segregated from the Company's own accounts, in accordance with the Company's regulatory obligations. These funds are not protected in the event of insolvency. This meets the Gambling Commission’s requirements for the segregation of customer funds at the level: basic segregation. For additional information, You can click here - Protection of customer funds.
  5. It is Your responsibility to notify the Company immediately of a lost or stolen payment method, or of any change in the payment method; any losses and damages caused due to Your failure to provide such immediate notification will be solely borne by You, and We will not be liable for any such losses and damages.
  6. You are not allowed to transfer funds from Your Account to other Players or to receive money from other Players in Your Account, or to sell, transfer and/or acquire Accounts from other Players.
  7. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, it will be deemed an Inactive Account if You have not logged into Your Account for a period of 12 (twelve) months. Any Inactive Account will be charged with an administrative fee equivalent to 5 (five) Euros per month, provided the Company has notified You 30 (thirty) days prior to Your Account becoming Inactive, that such fees will be incurred; the maximum amount of fees thus incurred will be the balance of Your Account . If You have not logged into Your Account for a period of 30 (thirty) months, Your Account will be deemed a Dormant Account, in which case the Company shall remit the balance of Your Account (after deduction of the charges referred to in this section) to You, or to if You cannot be satisfactorily located - to the Malta Gaming Authority.
  8. The arrangement outlined in section 7 will not apply to an Account which is regulated by the Gambling Commission.
  9. In any case in which Your Account becomes a Dormant Account or an Inactive Account according to section 7 (which is not applicable if Your Account is regulated by the Gambling Commission), is blocked from further use or closed, and without derogating from the Company's right to seize and forfeiture any and all funds held in Your Account, You may contact the Company at customersupport@instantgamesupport.com and submit a request to reopen Your Account and/or return the balance of Your Account. For the avoidance of doubt, the Company is under no obligation to accept Your request, and such request will be reviewed in accordance with the relevant facts and circumstances and the provisions of these Terms and Conditions.
  10. You may ask at any time to close Your Account by sending an email to the Company's customer support at customersupport@instantgamesupport.com, and You will be contacted by customer support accordingly in order to facilitate such request.
  11. The Company's default user history presentation provides only part of the game history; if You wish to receive all of Your game history, please contact the Company's customer support at customersupport@instantgamesupport.com,
  12. Once a Bet is placed, it cannot be changed or cancelled.
  13. A Bet placed after the Event commences (save for in play betting) and/or a Bet placed after the result of the Bet is known, are invalid and do not entitle You to receive any winnings from such a Bet; the sum of the Bet shall be returned to You in such a case.
  14. The Company may offer a cash-out feature in some Bets on some Events, at its sole and absolute discretion. This feature, if offered, will allow You to cash-out part or all of Your Bet prior to the end of the Event upon which You placed the Bet. The return provided to You according to the cash-out feature will change during the Event and will be determined by the Company at its sole and absolute discretion. We are under no obligation to provide the cash-out feature in any Event and/or Bet and can cancel this feature altogether without being required to provide any notice about it.
  15. The result of the Bet is confirmed by the Company in accordance with official results published by the applicable governing bodies arranging the Events and/or according to alternative sources of information; in an event of a conflict between the official results and other sources of information, the Company shall determine the result of the Bet. If the Company is unable to determine the result of the Bet, the Bet will be void and the wager will be returned to You.
  16. Subject to section 15, the Company will publish the result of the Bet on the Site, and the Account shall be credited with winnings (if any) within 72 hours of the Company publishing the result of the Bet. In an event of conflict between the results published on the Site and the results registered with the Company’s systems (or with systems operated on the Company's behalf by third parties), the latter shall prevail. ,

VII. Withdrawals

  1. You may withdraw Your real money balance (Your deposit and any winnings generated from the deposit) at any time.
  2. Before any withdrawal you have to make at least one successful deposit.
  3. When You request a withdrawal, the funds requested are transferred to the payment method(s) You initially used to deposit.
  4. In case where Your payment method is not available for withdrawal due to third party's policy's restrictions, the withdrawal will be made to another payment method available to You.
  5. If You have outstanding deposits, the Company reserves the right to postpone or halt withdrawal payments until all deposits are received and confirmed.
  6. Should Your bank or payment method charge a processing fee in connection with the withdrawal, the payment of this fee is Your responsibility.
  7. In a case where We cease to offer Our Services in a specific jurisdiction, a reasonable processing fee (beyond that stated in section 7) may be charged to You upon withdrawal.
  8. It is Your responsibility to notify Us immediately of a lost or stolen credit/debit card or change of details to an e-wallet; any losses and damages stemming from a failure on Your part to provide immediately such a notification will be borne solely by You, and We will not be liable for any such losses and damages.
  9. Withdrawals are subject to a processing fee in the amount of £/$/€2.5 or 25kr per withdrawal.
  10. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, the maximum withdrawal amount per Account is (i) £/$/€ 3,000 or 30,000kr per week, and (ii) £/$/€ 6,000 or 60,000kr per month. In case of progressive jackpots, the winnings can be withdrawn at once in full amount, except in case of Divine Fortune jackpot win where the maximum withdrawal amount per month is £/$/€ 30,000 or 300,000kr. We may, at Our sole discretion, increase these limits to Our valued Players.
  11. Limitations:
   • Visa credit and debit card withdrawals are not available in certain countries due to local issuer restrictions.
   • MasterCard and debit card withdrawals are not available due to issuer restrictions.
   • Skrill, Webmoney and Qiwi may only be used as a withdrawal option in case a successful payment was done previously.
   • Some methods are only available in certain countries and with certain currencies.
   • For further information please contact Our customer support via LiveChat or e-mail at: customersupport@instantgamesupport.com
  12. As a measure to protect You from online fraud, We may sometimes require identity verification before processing a withdrawal. You may be asked to show one or more of the following documents (or additional documents not listed below) to Us:
   • Credit/debit card used to fund Your Account: A clear, legible copy of both sides of the card is required. For security reasons, the middle eight numbers on the front of the card and the three-digit code on the back of the card's copy must be crossed out.
   • Proof of address: This can come in the form of a recent utility bill or credit card statement that shows Your full name and address as listed in Your Account. For credit card statements, the middle eight numbers on the front of the card and the three-digit code on the back of the card must crossed out for security reasons.
   • Photo ID: A recent photographic identifying document is required in order to process Your first withdrawal. The ID can be a copy of a valid passport, driver's license or national ID card. Your name, photograph and signature must appear on the copy sent to Us. In some cases, You may be asked to have Your documents signed and stamped by a qualified notary or solicitor as proof of legitimacy.
  13. The additional documentation requirement will be mandatory where Your cumulative withdrawals amount to £/$/€1500 or 15,000kr.
  14. Should concerns arise regarding your documentation in connection with Anti-Money Laundering or similar issues, then the Company may request notarized documents and suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) until further notification.
  15. In order to make a withdrawal, click on the "Cashier" icon, followed by the "Withdrawal" option. The select Your preferred withdrawal method, fill out the relevant form as per the withdrawal method chosen, click "Withdraw" and the withdrawal process will begin.
  16. Please be advised that all cash out requests will appear as "Pending" for 3 business days (for Swedish Players - 24 hours), during which time You can cancel the request. In order to cancel Your withdrawal request, go to the "Cancel Withdrawal" tab and click "Cancel" next to Your withdrawal amount.
  17. After 3 business days (for Swedish Players - 24 hours), the status of Your withdrawal request will change to "Processing" and You will no longer be able to cancel it. You will receive an email notification once Your request has been delivered and the funds have been transferred to You.
  18. For assistance with withdrawals or any other matter, feel free to Contact Us
  19. The methods with which You can use to withdraw funds from Your Account are: Credit and Debit Cards, Neteller, Paysafecard, Skrill, Trustly, Ecopayz, Euteller, Qiwi, Webmoney and Bank Transfer.

VIII. Responsible Gaming & Self-exclusion

  1. Always remember that the Services are for Your personal entertainment; they are not meant to make You rich overnight and there are no winnings formulas. Make sure to budget Your money and know the game rules. We urge You to review information available at https://www.gamblersanonymous.org.uk/, http://www.gamcare.org.uk/ or similar websites so as to ensure You are gambling responsibly. Furthermore, We suggest that You employ measures aimed towards gambling responsibly, such as timers or other forms of reminders and/or duration, wagers and loss restrictions while gambling. We offer measures relating to deposit limits, wager limits, loss limits and session limits; any reduction in the limits will take effect immediately and any increase in the limits will take seven days (or 24 hours if Your Account is regulated by the Gambling Commission) before coming into effect. In addition, We offer self-exclusion and cooling off options (as further detailed in sections 2-8). We also wish to draw Your attention to the existence of software preventing an individual computer from accessing online gambling websites, such as www.cyberpatrol.com or www.gamblock.com/
  2. You may exclude Yourself from the use of the Services for any definite or indefinite time (or, if Your Account is regulated by the Gambling Commission - for a minimum period of between six months to 12 months (extendable by You for one or more periods of at least six months each)) via the responsible gaming section in the client interface or by contacting our customer support via (customersupport@instantgamesupport.com), in accordance with Your decision to be provided to the Company. Prior to confirming Your self-exclusion request, You will be provided with information regarding the consequences of self-exclusion. Should You decide to be self-excluded, We encourage You to consider extending Your self-exclusion to other remote gambling operators currently used by You. Any undetermined bets at the time of Your self-exclusion will be settled in the normal way, according to the normal timescales and, if subsequently applicable, winnings paid to You. Any self-exclusion Account blocks cannot be undone during the agreed self-exclusion period.
  3. Following Your request to be self-excluded: (i) Your Account will be closed and any funds held in Your Account will be returned to You (subject to the provisions of section V/8); (ii) As soon as practicable after Your request to be self-excluded is submitted to the Company, You will cease to receive any marketing materials relating to the Services; provided, however, that this will not extend to blanket marketing which is targeted as a particular geographical area and where You would not be knowingly included.
  4. It is hereby clarified that regardless of the length of Your self-exclusion period, at the end of such self-exclusion period, such self-exclusion will end and you will be allowed to commence wagering with the Company and also receive marketing materials. If Your Account is regulated by the Gambling Commission, at the end of such self-exclusion period, such self-exclusion will remain in place unless You take a positive action in order to gamble again (subject to a minimum self-exclusion period of six months), and You will not receive any marketing materials unless You have taken a positive action in order to gamble again and agreed to accept such marketing materials. The positive action in order to gamble again must be accompanied by a one day cooling off period prior to allowing You to gamble again.
  5. In requesting self-exclusion, You agree to provide full and accurate personal details, now and in the future, so Your access/use of the Site and Services can be restricted. If You do choose to self-exclude, We will use all reasonable endeavours to ensure We comply with Your self-exclusion. However, in agreeing to self-exclude, You accept that You have a parallel obligation not to seek to circumvent the self-exclusion. Accordingly, We have no responsibility or liability for any subsequent consequences or losses howsoever caused that You may suffer or incur if You commence or continue to gamble through additional online accounts where You have changed any of the registration details or You provide misleading, inaccurate or incomplete details or otherwise seek to circumvent the self-exclusion agreed. Any self-exclusion, time out or any similar action will be valid across all websites operated by the Company.
  6. If You are uncertain whether to exclude Yourself from the site, ask Yourself the following:
   1. Have You been diagnosed with an addictive disorder previously?
   2. Do You place bets while under the influence of alcohol or other substances?
   3. Is gambling interfering with Your daily life?
   4. Are You trying to recover previous loses by placing more bets?
    If You answered ‘yes' to one or more of the questions above, it is strongly recommended that You contact the customer support team and ask to be excluded as well as seek professional help.
  7. If Your Account is regulated by the Gambling Commission, You may request a time out from gambling, which is a cool off period of between 1 to 42 days. A request for a time out period should be submitted via the Site in the casino client under the responsible gambling section. Once the cool off period requested is over, or if You asked to end it, then, despite anything to the contrary herein, You will be allowed to continue and gamble without any restrictions.
  8. You may set up a reality check timeframe through the responsible gaming screen. Once set, the time that has passed since You started to play the Games within the same session will appear on the screen (the "Timecount"). Once the Timecount will reach the reality check timeframe You have set, You will be prevented from continuing playing the Games during the same session until You acknowledge You wish to continue playing the Games. If You acknowledge You wish to continue playing the Games, Timecount until the next reality check will be reset, and the abovementioned process will recommence. Beginning a new session will cause the Timecount to reset as well. At any point in time, You may change and/or cancel the reality check timeframe, and such change or cancellation will enter into force immediately (and in the case of change, will reset the Timecount).

IX. Bonus Policy

  1. Once You make an eligible deposit according to a promotion offered by the Site, You immediately receive a Deposit Bonus. The Deposit Bonus, in the form of bonus money, free bets and/or free spins, will appear in Your bonus balance.
  2. In addition, We may offer You a Complimentary Bonus, in the form of bonus money, free bets and/or free spins. The Complimentary Bonus will appear in Your bonus balance.
  3. Where a Site provides a Registration Bonus, then once You register with the Site, enter valid personal details and activate Your Account, You are eligible to receive the Registration Bonus; provided solely if You are a new registrant and never had an account with the Site. The Registration Bonus can be provided in the form of bonus money, free bets and/or free spins. The Registration Bonus will appear in Your bonus balance. Any player can receive only one Registration Bonus with each Site. Any Player can receive up to 5 (five) Registration Bonuses on the Progressplay network.
  4. All the above bonuses and the winnings generated by them are the Bonus Funds. In case of free spins, the winnings generated by the free spins are considered as the initial sum of that bonus. In the case of free bets, the winnings generated by the free bets (less the sum of the free bets wagered) will be added to your real money balance, and can be withdrawn at any time. The sum of the free bets cannot be withdrawn
  5. Your wagering is first deducted from the real money balance. When Your real money on Your balance is nil, the wagering will be done from Your bonus balance. If the wager You make is higher than the amount of real money on Your balance, then the wager will be composed from the sum of real money on Your balance and the remainder of the wager - from Your bonus balance. Any Winnings from such a wager shall be split between real money and bonus balance according to the sum of real money and bonus balance used in such a wager. If, at a later stage, Your real money on Your balance is higher than zero, any wagering you perform from that stage will once again be from the real money on Your balance.
  6. The Bonus Funds of each bonus will be converted to real money only after wagering 50 (fifty) times or in case of free bet 1 (one) the initial sum of that bonus. The conversion from Bonus Funds to real money is capped at a sum equal to (i) 5 (five) times the initial sum of the bonus, OR (ii) in case of free spins - $/€/£ 20 or 200kr. Any amount of the Bonus Funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.
  7. Only wagers made with Bonus Funds will contribute towards the wagering requirement in section 6 (the “Requirement”). Only wagers made after the first successful deposit will contribute to the Requirement. Wagers made with real money will not count towards the Requirement. If You have more than one active bonus, the winnings and the contribution towards the Requirement are divided between these bonuses according to the initial sum of each bonus. By way of example, if You have three active bonuses, the initial sum of the first was of EUR 2, of the second was of EUR 3, and of the third was of EUR 1, then the winnings and the Requirement will be calculated according to a 2-3-1 split.
  8. Only 5% (five percent) of wagers placed on all versions of video poker and/or power video poker shall be counted towards the Requirement; only 10% (ten percent) of wagers placed on all versions of Blackjack, Baccarat, Roulette, poker table games and/or jackpot games shall be counted towards the Requirement.
  9. The following games will not contribute to the Requirement: Cool Buck, Cool Buck 5 Reels, Forsaken Kingdom, Stardust, Untamed Bengal Tiger, Untamed Giant Panda, Untamed Wolf Pack, Jack Hammer 2, Robin Hood, Tomb Raider, Tomb Raider 2, Dragon Dance. Bikini Party, Big Bad Wolf.
  10. The Requirement must be met in full within 30 (thirty) days, or in case of free bets and free spins - within 7 (seven) days, of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the Bonus Funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money and/or You will not be entitled to the free bets or free spins.
  11. You may withdraw Your real money balance (Your deposit and any winnings generated from the deposit) at any time. However, any request of withdrawal of funds from Your real money balance prior to completing the Requirement will cause the removal of the Bonus Funds from Your bonus balance in full and they will not be converted into real money; any Pending Bonuses (see section 12 below) will be removed as well.
  12. Subject to the provisions of this section 12, only one bonus can be active at the same time. All other bonuses (save for free spins and free bets) will be considered as “Pending Bonuses”, with their applicable wagering requirements commencing only once the Requirement is met in full, or if the Bonus is cancelled for any reason; in addition, if Your Bonus Funds go below 0.5 $/€/£ or 5 kr, the next Pending Bonus (if any) will become active in parallel to the current Bonus. Any Pending Bonus (save for free spins and free bets) cannot be wagered and it will not appear in the bonus balance prior to becoming active, save for where the Bonus Funds go below 0.5 $/€/£ or 5 kr. The order of Pending Bonuses (save for free spins and free bets) becoming active will be on the basis of the time granting them to You. You can activate a Pending Bonus by cancelling the active and previous Pending Bonuses.
  13. If You wish to cancel the Bonus, the cancelation can be done under the Account tab > Bonus history tab; in which case the Bonus Winnings will be removed as well and will not be converted into real money.
  14. You shall be solely responsible for paying any relevant taxes levied in relation to the receipt of the Bonus Funds.
  15. The Bonus promotion may be subject to promotion-specific terms and conditions, provided to You in the applicable marketing materials, which must be read in conjunction with these terms and conditions.
  16. In the event that the Company deems that You acted in bad faith in relation to a Bonus and/or tried to abuse a Bonus, You shall become ineligible to receive the Bonus Funds; such ineligibility may be determined and the Bonus Funds cancelled and revoked, and Your Account may be closed. Abuse includes, but is not limited to, trying to create an unfair advantage, registering multiple accounts within the Progressplay network in order to take advantage of any Bonus, and/or receiving the Bonus and/or wagering, alone or together with others, in a manner which provides for guaranteed profits irrespective of the outcome of the wagering.
  17. If You knowingly attempt to circumvent the Company's systems by using a virtual private network connection to participate in games which You would otherwise not be eligible to participate in, You shall be deemed to have breached these terms and conditions and the Bonus Funds will be cancelled and revoked, and Your Account may be closed.
  18. Without derogating from any other provision in these terms and conditions, before any withdrawals are processed, Your play will be reviewed for any irregular playing patterns. In the interests of fair gaming, equal, zero or low margin bets or hedge betting, shall all be considered irregular playing patterns. Additional examples of irregular playing patterns also include, but are not limited to: (i) placing single or multiple bets of a value of fifty percent or more of a Bonus on any single game, individual hand, or round, (ii) building a balance and significantly changing play patterns for example bet size, game types and bet structures etc. in order to meet the Requirement; (iii) placing large bets which result in a substantial gain followed and by a drop in bet size equal to or more than 65% of the previous average bet size until the Requirement is met; (iv) reserving real money funds in any incomplete game round in order to use Bonus Funds before real money gameplay is completed; (v) making large wagers and then substantially reducing the wagers to meet the Requirement; and/or (vi) moving from a low weighted game to a high weighted game after a large win for the purpose of meeting the Requirement. Should the Company deem that irregular game play and/or betting techniques circumventing the standard house edge (including, but not limited to, martingale betting strategies, card counting as well as low risk betting in roulette such as betting on red/black in equal amounts) occurred, it reserves the right to cancel and revoke the Bonus Funds, and Your Account may be closed.
  19. Any non-insignificant breach of this chapter shall entitle the Company to cancel and revoke the Bonus Funds, and Your Account may be closed.
  20. The Company reserves the right to alter this chapter, cancel, modify or suspend any offer and any promotion at any time and without prior notice – in respect of any Bonus that has yet to be provided to You. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. The terms and conditions and the bonus policy that apply to any Bonus received by You are the Terms and Conditions and its Bonus Policy that are in force at the time in which You sign up to the Promotion to which that Bonus relates. Nothing in this section limits any other right and/or remedy granted to Us.

X. Powers and Authorities of the Company

  1. 1. The Company shall make commercially reasonable efforts to prevent any malfunctioning in the Site's activity and any errors in respect of Events and/or Bets, including, but not limited to, any errors in the odds, names of participants in the Events, handicaps and/or any other component of the Bet. However, in any event of a technical failure (or any other error) in the Site's systems for any reason whatsoever, the Company will be entitled to cancel Your participation in any of the Games, concerning which the malfunctioning has occurred. In such an event, Our responsibility and liability will be limited only to the participation fee and/or Bet sum that was paid by You for participating in such Game, and Your Account will be credited with such participation fee and/or Bet accordingly.
  2. The Company reserves the right to cancel, terminate, modify or suspend the Services if for any reason, the Services cannot be conducted as planned, including, but not limited to, infection by computer virus, bugs, tampering or unauthorized intervention, fraud, technical failures or any other causes beyond the control of the Company. If any errors result in awarding winnings to You or in an increase in winnings owed or paid to You, You shall not be entitled to these winnings. You shall immediately inform the Company of the error and shall repay any winnings credited to Your Account in error to the Company (as directed by the Company) or the Company may, at its discretion, deduct an amount equal to those winnings from Your Account or set off such amount against any money owed to You by the Company.
  3. The Company reserves the right to cancel, terminate, modify or suspend its Services to You in its sole discretion, given that the Company will provide You with a clear notice in writing of its decision; provided that this will not impact any rights already granted to You.
  4. The Company reserves the right to limit, refuse or cancel any bet, stake or other wager made by You or through Your Account, as well as cancel any Game (regardless of whether such cancellation was due to actions on Your part or of any third party), where the Company believes that any act of fraud or any other act of bad faith has been taken against the Company or any third party; including, but not limited to, if the Company reasonably suspects that the integrity of the Event has been questioned, whether by You, by any person associated with You and/or by any third party (such suspect may arise on the basis of the size, volume, number and/or pattern of Bets placed by You and/or other persons with the Company and/or with third parties as well as any investigation initiated by the applicable authorities and/or Event organizer or sports body); in such circumstances You will only be entitled to receive the participation fee sum and/or Bet that was paid by You for participating in such Game, Your Account will be credited accordingly and You will not be entitled to any winnings from the applicable Game, and if any such winnings were paid to You, the Company shall reduce Your balance by the amount of such winnings (and if the Account balance is insufficient, You shall reimburse the Company with the remainder amount).
  5. If You are disconnected from the Internet while playing the Games (not through any intentional disconnection on Your part of any other bad faith action), the Games' results and Your Account's balance will be kept as they were before such disconnection. The Company will take all reasonable measures to ensure that if You experience interruptions and/or technical difficulties with any Game, after You had made a wager, You will be allowed to resume play and restore the Game as it was before the interruption and/or technical difficulties took place. If such restoration is not possible, the Company will ensure the Game is terminated, refund the wager to Your Account, immediately inform Malta Gaming Authority or the Gambling Commission, as applicable, of the matter and refrain from re-commencing playing the Game if it is indicated that the failure which has occurred may re-occur.
  6. The Company shall be entitled, at its sole discretion, to amend, modify, or discontinue, from time to time, any of the Services, and/or bonuses and/or promotions and/or introduce new Games, Services, bonuses, and/or promotions – provided that such act is not taken retroactively. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. We shall not be liable for any loss suffered by You resulting from any changes made and You shall have no claims against Us in such regard.

XI. Reservations concerning Our Responsibility

  1. We are not responsible for any error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, communications line failure, theft or destruction or unauthorized access to, or alteration of data or information and any direct or indirect loss which arises from these occurrences. We are not responsible for any problems or technical malfunction of any network or lines, Wi-Fi, Bluetooth, computers, systems, servers or providers, computer equipment, software or email on account of technical problems or traffic congestion on the internet or at any web site, mobile site or mobile application. We shall not be responsible or liable to You in the event of systems or communications errors, bugs or viruses relating to the Services and/or Your Account or which will result in damage to Your hardware and/or software and/or data.
  2. In no event shall We be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages or damages for loss of profits, revenue, data or use incurred by You or any third party, whether in an action for contract or tort, arising from the access to, or use of, the Site, the Services and/or otherwise.
  3. We make no representations about the suitability, reliability, availability, timeliness and accuracy of the information, software, products and Services contained and/or offered at the Site for any purpose. All information, software, products and Services are provided "as is" without warranty of any kind. We hereby disclaim all warranties with respect to information, software, products and Services contained or offered at the Site, whether express or implied.
  4. We shall have no liability with respect to any damage or loss that was caused due to reliance, of any type, on the information or any other publication or content appearing at the Site, and You are invited to verify the information published at the Site.
  5. We shall not be responsible or liable for any actions or omissions of internet service provider or any other third party which provides You with access to the Site or Services.
  6. You accept and agree that random number generator will determine the randomly generated events required in connection with the Services and where the result as received by You conflicts with the result shown on the Company's server (or servers operated on the Company's behalf by third parties), the result shown on the Company's server (or on servers operated on the Company's behalf by third parties) shall in all circumstances take precedence. You understand and agree that the Company's records (or records maintained on its behalf) shall be the final authority in determining the terms of Your use of the Services.
  7. You will use the Site and Services at Your own risk, and We shall not be responsible for any damage or loss You shall incur as a result of modifications, enhancement, termination, suspension or discontinuation of the Site or any of the Services. We will not be responsible for any damage or loss You shall incur as a result of Your use or reliance on the content of any website, mobile site and/or mobile application to which links appear on the Site.
  8. The site, services, site's content and the software used in connection therewith are provided "as is", and we make no warranty or representation, whether express or implied (whether by law, statute, or otherwise), including but not limited to implied warranties and conditions of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, completeness or accuracy, non-infringement of third parties' rights or of applicable laws and regulation in respect of the Site, Services, Site's content and the software used in connection therewith, or that the Site, Services, Site's content and the software used in connection therewith will be uninterrupted, timely, secure or error-free, or that defects will be corrected, or will be free of viruses or bugs or as to results or the accuracy of any information through the site or services.

XII. Intellectual Property

  1. All the rights, including the intellectual property rights (i.e., patents, copyright, trademarks, service marks, logos, trade names, know-how or any other intellectual property right) concerning the Site, and all of its content (including, but not limited to, programs, files, video, audio, pictures, graphics, pictures, text and software), and/or Services (collectively the "Rights"), are and shall remain the sole and exclusive property of the Company and/or any of its licensors. You may not use any of the Rights without the express prior written approval of the Company, except pursuant to these Terms and Conditions, and You shall not, by using the Services or otherwise, acquire any rights in any of the Rights. Without derogating from the above, You are strictly prohibited from: (i) copying. redistributing, publishing, reverse engineering, decompiling, disassembling, modifying, translating or making any attempt to access the source code of the Services and/or the Site, (ii) creating derivate works of the source code; (iii) selling, assigning, licensing, sublicensing, transferring, distributing the Services, and (iv) making the Services and/or the Site available to any third party.

XIII. Customer Support

  1. You may contact the Company in connection with anything related to the Site and/or the Services at any time via Our customer support, which is available at customersupport@instantgamesupport.com
  2. Any communication with the Company's customer support will be handled in the utmost care and without any delay by the Company's customer support representatives and will be escalated to the relevant people where necessary.
  3. The Company will not tolerate any abusive behavior exhibited by You towards the Company's employees. In the event that the Company, at its sole and absolute discretion, deems that Your behavior, via telephone, live chat, email or otherwise, has been abusive or derogatory towards any of the Company's employees, the Company may, at its sole discretion, suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in Your Account.

XIV. Complaints and Disputes

  1. Any claim and/or complaint You have must be raised by You, by email to customersupport@instantgamesupport.com, within 14 (fourteen) business days from the date of the occurrence of the issue that You allege to cause such claim and/or complaint; such email must include any and all relevant information and documentation required in order to evaluate Your claim and/or complaint. The Company's customer support department shall review Your claim and/or complaint and provide You with its decision within 14 (fourteen) business days from receiving Your claim and/or complaint. If You do not agree with this decision, You may appeal the decision by sending an email to customersupport@instantgamesupport.com, within 7 (seven) business days from the date of transmission of the appealed decision to You, together with all relevant information and documentation; such appeal will be handled by the support manager, and its decision will be the final decision of the Company in this matter.
  2. If You disagree with the final decision of the Company in respect of Your claim and/or complaint and would like to dispute it, then (a) inasmuch as it relates to any acts of the Company under its Maltese online gambling licence, You may bring Your claim and/or dispute following the receipt of the Company's final decision to the Malta Gaming Authority at support.mga@mga.org.mt; (b) inasmuch as it relates to any acts of the Company under its Gambling Commission online gambling licence, You may bring Your claim and/or dispute following the receipt of the Company's final decision to the Independent Betting Adjudication Service.

XV. Miscellaneous

  1. These Terms and Conditions and the relationship between You and Us shall be governed by, and construed and interpreted in accordance with, the laws of Malta, and You irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the competent courts of Malta with respect to any dispute regarding the validity, breach, interpretation, performance or otherwise arising out of or in connection with these Terms and Conditions and the relationship between You and Us. Provided, however, that nothing within these Terms and Conditions will exclude the applicability of the laws of England in respect of anything applicable to the Company's Gambling Commission licence.
  2. The Company may, at any time, set off any positive balances in Your Account against any amount owed by You to the Company.
  3. The Company may transfer or assign any and all of its rights and obligations hereunder to any third party; without derogating from the above, the Site and/or any of the Services may be operated by third parties. You may not transfer, assign or pledge in any manner whatsoever any of Your rights or obligations under these Terms and Conditions.
  4. Unless explicitly stated in these Terms and Conditions, nothing in these Terms and Conditions shall: (i) be construed as creating any agency, arrangement, trust of fiduciary relationships or any similar relationship between You and Us; (ii) create or confer any rights or benefits to any third party, and/or (iii) grant You any security interest in any asset of the Company, including (but not limited to) any sum held in Your Account.
  5. We may provide You with notices with respect to or in connection with these Terms and Conditions in an e-mail and/or through the Site, and such notice shall be deemed received by You within 24 hours from the time it is sent to You in the aforesaid manner.
  6. No failure or delay on Our part in exercising any right, power or remedy thereunder shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any such right, power or remedy preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, power or remedy.
  7. If any provision of these Terms and Conditions is held by a court of competent jurisdiction to be unenforceable under applicable law, then such provision shall be excluded from these Terms and Conditions and the remainder of these Terms and Conditions shall be interpreted as if such provision was so excluded and shall be enforceable in accordance with its terms; provided, however, that in such event these Terms and Conditions shall be interpreted so as to give effect, to the greatest extent consistent with and permitted by applicable law, to the meaning and intention of the excluded provision as determined by such court of competent jurisdiction.

XVI. Language Discrepancies

 1. The Terms and Conditions have been drafted in the English language. In the event of any discrepancy between the meanings of any translated versions of these Terms and Conditions and the English language version, the meaning of the English language version shall prevail.

Version 1.2.2 - 18.12.18

Valid until further notice

 

SinSpins.com drivs av ProgressPlay Limited of Level 3 (suite no. 1258), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkara, Malta. ProgressPlay är ett aktiebolag registrerat i Malta (C58305), som drivs under en Klass 1 på klass 4-licens [nummer MGA/CL1/857/2012 utfärdad den 16 april 2013] och [nummer MGA/CL1/957/2014]  utfärdad den 19 april 2014 och [nummer MGA/CL1/1141/2015 utfärdad den 16 december 2015]  utfärdad av Malta Gaming Authority och reglerad av nämnda myndighet samt licensierad och regulerad av Gambling Commission, licensnummer: 000-039335-R-319313-009. Personer i Storbritannien som satsar via webbplatsen gör det med stöd av ett tillstånd som utfärdats av den brittiska spelkommissionen. Spel kan vara beroendeframkallande. Spela ansvarsfullt.