Integritetspolicy
leftbg
rightbg
bottombg

Integritetspolicy

I. Integritet

 1. ProgressPlay Limited ("Bolaget") har förbundit sig att skydda din integritet och dina personligt identifierbara uppgifter ("Personuppgifter").
 2. Bolaget har skapat denna Integritetspolicy för att informera dig om vilken information som Bolaget (eller andra för dess räkning) samlar in från dig när du använder Bolagets tjänster via dess onlinetjänster eller mobila tjänster ("Tjänsterna"), hur denna information samlas in och hur den används.
 3. Integritetspolicyn är en del av och bör läsas tillsammans med Villkoren. När du får tillgång till eller använder Bolagets erbjudanden och/eller tjänster samtycker du till att Bolaget (eller andra för dess räkning) kan samla in, använda och lämna ut dina uppgifter (inklusive personuppgifter) i enlighet med villkoren i denna Integritetspolicy.

II. Insamling av information

 1. Bolaget (eller andra för dess räkning) samlar in personuppgifter från dig, inklusive men utan begränsning till, ditt namn, födelsedatum, kreditkortsinformation, hemadress eller annan fysisk adress, e-postadress, telefonnummer och annan kontaktinformation. Bolaget (eller andra för dess räkning) samlar också en aktivitetslogg som är unik för dig som samlar viss administrativ information och trafikinformation, inklusive men inte begränsat till, IP-adress, tid för åtkomst, datum för åtkomst, webb- och mobilsida/-sidor som besökts, språk, kraschrapporter och typ av webbläsare som används.
 2. Bolaget (eller andra för dess räkning) samlar nämnda information när du använder tjänsterna eller när du ger den till Bolaget, och även i din kommunikation med Bolaget.
 3. Du är ansvarig för att säkerställa att dina personuppgifter och all annan information som du skickar till Bolaget (eller andra för dess räkning) är korrekta. Felaktiga uppgifter kommer att påverka den information du får när du använder tjänsterna och kommer även att påverka Bolagets förmåga att kontakta dig enligt riktlinjerna i denna Integritetspolicy. Du kan uppdatera dina personuppgifter genom att logga in på kontot och uppdatera dina personuppgifter eller genom att e-posta kundsupport på customersupport@instantgamesupport.com.
  1. För att säkerställa kvaliteten på vår service kan samtal av dig till kundtjänst spelas in, och sådana uppgifter lagras och används av Bolaget efter eget gottfinnande.

III. Användning av information

 1. Bolaget använder personuppgifter och annan information som Bolaget (eller andra för dess räkning) samlar in från eller om dig för att leverera tjänster, ge dig kundsupport, genomföra nödvändiga säkerhets- och identitetsverifieringskontroller, behandla dina online- eller mobiltransaktioner, uppfylla vissa affärs- och/eller myndighetskrav och för andra eventuella ändamål kopplade till driften av tjänsterna. Bolaget kan lämna ut dina personuppgifter (och annan information) till tredje part som tillhandahåller tjänster till Bolaget för att möjliggöra, aktivera eller förbättra tillhandahållandet av tjänster till dig. Utan undantag från ovanstående kommer dina personuppgifter att lämnas ut till Bolagets anställda och personal i syfte att tillhandahålla supporttjänster, kredithanteringstjänster och bedrägeribekämpningstjänster, till Bolagets revisorer för redovisning och revision och till Bolagets partners i syfte att hantera betalningar. Dina personuppgifter kan också användas av Bolaget för att ge dig kampanjerbjudanden och information om tjänster samt produkter och tjänster från tredje part som noggrant valts ut av Bolaget, och för att förbättra Bolagets produkter, tjänster och kundsupport; personuppgifterna kommer dock endast att lämnas ut till en tredje part (som tillhandahåller information om sina produkter och tjänster) endast om du väljer detta. Kampanjerbjudanden kan ges till dig på olika sätt, inklusive men inte begränsat till (i) e-post, (ii) telefon, (iii) sms och (iv) ytterligare fönster som öppnas inifrån programmet. Bolaget kan också använda nämnda information för att spåra din användning av tjänsterna och för andra interna ändamål, såsom att utvärdera, tillhandahålla och förbättra tjänsterna.
 2. Bolaget kan lämna ut dina personuppgifter och annan information som Bolaget (eller andra för dess räkning) samlar in från eller om dig om detta krävs enligt lag, eller om Bolaget anser att en sådan åtgärd är nödvändig för att följa ett aktuellt rättsligt förfarande, ett domstolsbeslut eller en juridisk process, eller för att skydda och försvara Bolagets rättigheter eller egendom, den personliga säkerheten för användare av tjänsterna eller allmänheten. Bolaget förbehåller sig rätten att dela nämnda information med andra spelsajter, banker, kreditkortsföretag, lämpliga organ och/eller tillsynsmyndigheter, om Bolaget efter eget gottfinnande fastställer att du har fuskat eller försökt lura Bolaget, eller om Bolaget misstänker att du begår bedrägeri (inklusive bedräglig betalning), eller någon annan förbjuden transaktion.
 3. Bolaget kan överföra information (inklusive personuppgifter) utanför ditt hemland och utanför EU och lagra den i andra länder; det kan hända att dataskyddslagen och andra lagar i dessa länder inte är så omfattande som lagarna i Europeiska unionen – i dessa fall kommer Bolaget att vidta åtgärder för att säkerställa att en tillräcklig skyddsnivå ges till dina personuppgifter.

IV. Lagring av information

 1. Bolaget kommer att behålla alla dina personuppgifter under den tid som anges i gällande lagstiftning och i direktiven från Malta Gaming Authority och/eller från UK Gambling Commission, i enlighet med vad som är tillämpligt. Du kan begära att Bolaget ska radera alla dina personuppgifter men en sådan begäran kommer endast att besvaras så länge som den är kompatibel med gällande lagstiftning och direktiven från Malta Gaming Authority och/eller UK Gambling Commission, i enlighet med vad som är tillämpligt.

V. Val/välja bort

 1. Du kan välja att inte ta emot meddelanden från Bolaget genom skicka ett tomt e-postmeddelande med ordet "Remove" till customersupport@instantgamesupport.com; Kontakta kundtjänst om du har några frågor om att stoppa meddelanden.

VI. Cookies

 1. Bolaget (eller andra för dess räkning) använder en webbläsarfunktion som kallas cookies, vilket är små textfiler som placeras på din dator eller utrustning när du besöker vissa webbsidor eller mobila sidor, för att spåra dina aktiviteter, registrera dina preferenser och göra Tjänsterna mer mottagliga för dina behov genom att leverera en bättre och mer personlig upplevelse för dig. Våra cookies lagras på din dator och/eller utrustning och används av Bolaget för att spåra din aktivitet och vidarebefordra informationen när du använder tjänsterna. Cookies kan göra det möjligt för Bolaget att associera navigeringsinformation från surfbesök med personlig information som du lämnar till Bolaget.

VII. Säkerhet

 1. Bolaget har infört lämpliga säkerhetsregler, regler och tekniska åtgärder för att skydda och bevara personuppgifter under dess kontroll från obehörig åtkomst, olämplig användning eller avslöjande, obehörig ändring, olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust. Samtliga av Bolagets anställda och dataprocessorer som har tillgång till, och är kopplade till behandlingen av dina personuppgifter, är skyldiga att respektera sekretessen för din information.

VIII. Länkar till andra webbplatser

 1. Bolagets webbplats, mobila webbplats och mobilapplikation kan innehålla länkar till andra webbplatser, mobila webbplatser och mobilapplikationer. Andra webbplatser, mobilsajter och mobilapplikationer kan också referera eller länka till Bolagets webbplats, mobila webbplats och/eller mobilapplikation. Bolaget ansvarar inte för integritetsskyddet eller innehållet på sådana andra webbplatser, mobilsajter och mobilapplikationer, och all information som samlas in av dessa tredje parts webbplatser, mobilsajter och mobilapplikationer omfattas inte av denna Integritetspolicy, och Bolaget tar inget som helst ansvar för sådana tredje parters policyer (inklusive integritetspolicy), metoder, åtgärder eller underlåtenhet.

IX. Överföring

 1. I händelse av att Bolaget säljer delar eller överför en del eller hela verksamheten eller tillgångarna till en efterträdare eller förvärvare, eller om Bolaget förvärvas av eller går samman med en tredje part, eller om Bolaget går i konkurs eller blir insolvent, får Bolaget sälja, överlåta eller överföra alla dina personuppgifter och annan information från dig eller om dig, oavsett ditt val, till en sådan efterträdare eller förvärvare, under förutsättning att Bolaget erhåller ditt samtycke.

X. Ansvarsfriskrivning

 1. Överföring av information via internet är inte helt säker. Även om Bolaget gör sitt bästa för att skydda dina personuppgifter kan Bolaget inte garantera säkerheten för de uppgifter som överförs till Bolagets webbplats, mobila webbplats och/eller mobilapplikation; överföring sker på egen risk. Följaktligen kommer Bolaget (inklusive dess chefer, tjänstemän, aktieägare, leverantörer, rådgivare, entreprenörer och dotterbolag) inte vara ansvariga för indirekta och oavsiktliga skador, följdskador eller skadestånd i samband med användning eller utlämnande av personuppgifter till följd av händelser utanför vår kontroll.

XI. Ditt godkännande av denna Policy

 1. Genom att godkänna Villkoren under registreringsprocessen på Bolagets webbplats, mobila webbplats och/eller mobilapplikation, eller genom fortsatt användning av tjänsterna, samtycker du till denna Integritetspolicy, samt eventuella ändringar som Bolaget emellanåt kan göra i denna Integritetspolicy. Bolaget kommer att meddela dig om sådana ändringar i Integritetspolicy genom att publicera ändringarna på Bolagets webbplats, mobila webbplats och/eller mobilapplikation och du måste bekräfta sådana förändringar. Underlåtenhet att bekräfta en sådan förändring kommer att hindra dig från att fortsätta att använda tjänsterna. Om du inte vill vara bunden av en sådan förändring måste du sluta använda tjänsterna och avsluta ditt konto.

XII. Allmänt

 1. Du har rätt att se de personuppgifter (enligt definitionen i Dataskyddslagen från 1998) som Bolaget innehar om dig, vid mottagandet av en skriftlig begäran och betalning av en avgift på 10 GBP. Om du är orolig över att någon av den information vi har om dig är felaktig kan du kontakta vår kundtjänst på customersupport@instantgamesupport.com

Version 1.1.4 – 22/03/18, Gäller tills vidare